Ειδήσεις

Η Π.Ε. Ρεθύμνου για τον έλεγχο δακοπληθυσμών

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ενημερώνει ότι η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού, ύστερα από την αριθμ. 360/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 12δ και 13 του Ν. 2286/95 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες του τμήματος 3 (περιοχή Δήμου Αμαρίου) της αριθμ. Οικ.39517/27-3-2015 διακήρυξης, λόγω άγονου αποτελέσματος του διεξαχθέντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (κ. Χαιρετάκη Γεωργία τηλέφωνο 2831/340.805) έως την Τρίτη 26/5/2015.  

Σχόλια