Ειδήσεις

Νέο αρδευτικό δίκτυο στη Μονή Μαλεβιζίου

Ξεκίνησε η εγκατάσταση του νέου αρδευτικού δικτύου στον οικισμό της Μονής, που αποτελεί τμήμα του έργου του εκσυγχρονισμού των δικτύων των δ.δ. Τυλίσου και Κρουσώνα, προϋπολογισμού 560.000 ευρώ.

Με το συγκεκριμένο έργο, αναβαθμίζεται σε σημαντικό βαθμό το δίκτυο άρδευσης των αγροτικών περιοχών του Μαλεβιζίου και ενισχύεται ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής, που αποτελεί για τη δημοτική Αρχή έναν ισχυρό μοχλό βελτίωσης της τοπικής οικονομίας.

Τα οφέλη του έργου, σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, είναι πολλά, «με την ενίσχυση της παραγωγής, τη διευκόλυνση των αγροτών και την ανάπτυξη των καλλιεργειών να κυριαρχούν. Παράλληλα όμως, με τον εκσυγχρονισμό των δικτύων εξοικονομούνται υδάτινοι πόροι, ελαχιστοποιούνται οι διαρροές νερού που προέκυπταν από ζημιές των παλιών δικτύων, ενώ ενισχύεται σημαντικά και το δίκτυο πυροπροστασίας των παραπάνω περιοχών».

Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.).

Σχόλια