Ειδήσεις

Σεμινάριο για βοηθούς λογιστές από το Επιμελητήριο

"Βασικές πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών και τις αλλαγές στη νομοθεσία των επιχειρήσεων" είναι ο τίτλος του νέου σεμιναρίου που διοργανώνει το ΚΕΚ/Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου από τις 25 Μαΐου έως τις 11 Ιουνίου. Στόχος είναι να καλυφθούν με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο όλες οι καταιγιστικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στη Λογιστική.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε βοηθούς λογιστών, μεσαία και ανώτερα στελέχη λογιστηρίου (εργαζόμενοι σε εταιρείες και λογιστικά γραφεία) καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τις νέες βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν και να ελέγξουν την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός σύγχρονου λογιστηρίου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της οικονομικής κρίσης και στις καταιγιστικές αλλαγές της νομοθεσίας.

Στο σεμινάριο παρέχονται βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των βημάτων των διαφόρων διεργασιών του λογιστηρίου μέσα από σύγχρονα εργαλεία καθημερινής δράσης. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό με τη βασική νομολογία και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει το λογιστικό σχέδιο καθώς και τις εκατόν πενήντα λογιστικές εγγραφές που χρησιμοποιεί ο λογιστής μιας ανώνυμης (ή άλλης εταιρίας) από την ίδρυσή της έως και το κλείσιμο του ισολογισμού.

Οι ενότητες του σεμιναρίου έχουν ως εξής:

• Τι είναι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και η σύνδεσή τους με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) με ταυτόχρονη και παράλληλη ανάλυση και ερμηνεία και των δύο σχεδίων καθώς και πού αυτά διαφέρουν και πού ταυτίζονται με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

• Πού εφαρμόζονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), πώς εφαρμόζονται και τι αλλάζει στην καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου.

• Λογιστικές εγγραφές με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εγγραφών και με τα δύο σχέδια (Ε.Γ.Λ.Σ. και Ε.Λ.Π ).

• Τι είναι τα Λογιστικά Αρχεία σύμφωνα με τα ΕΛΠ (και ποια η σύνδεσή τους με τα Βιβλία κατά ΚΦΑΣ).

• Οι νέοι τρόποι αποτίμησης και οι νέοι τρόποι τήρησης βιβλίων.

• Ανάλυση και ερμηνεία του νέου ΚΦΑΣ.

• Παραστατικά σύμφωνα με ΕΛΠ (στοιχεία κατά ΚΦΑΣ).

• Τι είναι η αυτοτιμολόγηση, πότε και με ποιο τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί.

• Τι είναι το απλοποιημένο και τι το συγκεντρωτικό τιμολόγιο, πότε και γιατί χρησιμοποιείται. Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται.

• Ηλεκτρονικό τιμολόγιο (έννοια, περιεχόμενο, διασφάλιση, φύλαξη, λήψη).

• Λοιπές υποχρεώσεις από τον ΚΦΣ (μηνιαίες - ετήσιες).

• Εργασίες τέλους χρήσης και οι νέοι κανόνες αποτίμησης.

• Οικονομικές καταστάσεις και προσάρτημα.

• Οι αλλαγές στο νόμο για το ΦΠΑ (το νέο έντυπο και ο τρόπος συμπλήρωσης του).

• Το νέο ποινολόγιο και οι αυξημένες ευθύνες των λογιστών και των υπευθύνων κατά το νόμο εκπροσώπων των επιχειρήσεων. Τι επιβάλλεται να προσεχθεί και τι πρέπει ν' αλλάξει στη λειτουργία των λογιστηρίων

• Οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.

• Οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία (βιβλίο αδειών, βιβλίο υπερωριών κ.λπ.).

Το κόστος του προγράμματος είναι 120 € ανά συμμετοχή.

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 24 ώρες και θα διεξαχθεί κατά τις ημέρες Δευτέρα 25/05 17:00 μ.μ έως 21:00 μ.μ, Πέμπτη 28/05 17:00 μ.μ έως 21:00 μ.μ, Πέμπτη 04/06 17:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ., Σάββατο 06/06 10:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ., Δευτέρα 08/06 17:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ., και Πέμπτη 11/06 17:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ.

Εισηγητής θα είναι ο κ. Γρηγόρης Κοκολάκης, πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Α.Β.Σ.Π.) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ασκεί το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού συμβούλου επιχειρήσεων επί 20 έτη.

Πληροφορίες δίνονται στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, τηλ: 2810-302736 & 302730, κ. Βενιχάκη Μαίρη, email: Venihaki@katartisi.gr, φαξ 2810-227189, info@katartisi.gr) από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.

Σχόλια