Ειδήσεις

Το πρόγραμμα της ενημερωτικής ημερίδας Hydropolis

Το πρόγραμμα Hydropolis, έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό, ανάλυση, μοντελοποίηση και πιλοτική εφαρμογή αποκεντρωμένων τεχνολογιών και λύσεων διαχείρισης, που στοχεύουν στην εξοικονόμηση και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων για αστική χρήση υδατικών πόρων.      

Το πρόγραμμα Hydropolis έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)-Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Θαλής. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, διοργανώνεται ενημερωτική ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στο Ηράκλειο της Κρήτης στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 9, 71202) στις 6 το απόγευμα.

Συντονιστής του Προγράμματος είναι η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ειδικότερα ο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Στο πρόγραμμα ως εταίροι συμμετέχουν επίσης:

? Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

? Το Τμήμα Τεχνολογίας Γεωπονίας, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης

? Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

? Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

? Το Center for Water Systems, του University of Exeter

? Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, ΑΘΗΝΑ.  

Ημερίδα

Πρόγραμμα Hydropolis: Διερεύνηση της Αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην Πόλη με έμφαση σε Καινοτόμες Παρεμβάσεις Κατανεμημένης Διαχείρισης

Πρόγραμμα

18:00: Γενική Παρουσίαση Αντικειμένου, Στόχων και Αποτελεσμάτων του Έργου.

Α. Ανδρεαδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ, επιστημονικός υπεύθυνος Έργου, Α. Κατσίρη, ομότιμη κ

αθηγήτρια ΕΜΠ.

18:30: Αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης για τη χρήση νερού και εναλλακτικών πηγών

Κ. Νουτσόπουλος, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ

18:45: Χαρακτηριστικά και επεξεργασία γκρι νερού

Κ. Νουτσόπουλος, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ

19:00: Πιλοτικές εφαρμογές για την επεξεργασία γκρι νερού

Θ. Μανιός, αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

19:15: Κατανεμημένη και συνεργασιακή παρακολούθηση δικτύου

Ε. Κατσίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

19:30: Προσομοίωση κύκλου νερού σε επίπεδο οικίας - γειτονιάς

Ε. Ρόζος, Συνεργάτης ΕΜΠ

19:45: Περιβαλλοντικές διαστάσεις

Ι. Αναγνώστου, συνεργάτης ΕΜΠ

20:00: Οικονομικές διαστάσεις

Γ. Καπαρός, συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

20:15: Συζήτηση - Ανταλλαγή Απόψεων - Δυνατότητες εφαρμογής  στην Κρήτη

Σχόλια