Ειδήσεις

Πάνω από 45 ετών τα περισσότερα κτήρια της Κρήτης

Τα κτήρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1970 κυριαρχούν στην Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη χρήση των κτηρίων αυτών.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν με βάση την τελευταία απογραφή του 2001 το χάρτη των κτηρίων σε όλη τη χώρα και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κρήτη.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

274.908

274.909

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

218.277

79,40%

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

5.559

2%

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

5.212

1,90%

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2.063

0,80%

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

1.516

0,60%

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ

12.945

4,70%

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

443

0,20%

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ

114

0%

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ

28781

10,50%

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 46,3% των κτηρίων της Κρήτης έχουν κατασκευαστεί πριν το 1970, ενώ μόλις το 5,2% έχει κατασκευαστεί από το 2006 και μετά.

Αντώνης Νομικός

Σχόλια