Ειδήσεις

"Παράταση προθεσμίας για παραχώρηση παραλίας σε περιοχές NATURA"

Ο δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης με νέο έγγραφο του προς τον υπουργό ΠΕΚΑ κ. Λαφαζάνη, τον υπουργό Οικονομικών κ. Βαρουφάκη, τον υπουργό Εσωτερικών κ. Βούτση, τον υπουργό Οικονομίας και υποδομών κ. Σταθάκη καθώς και υφυπουργούς αλλά και άλλους υπηρεσιακούς και θεσμικούς παράγοντες, ζητάει να δοθεί άμεσα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Μαϊου 2015 στις 30 Ιουνίου 2015 κατ ελάχιστον, καθώς σύμφωνα με τις ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΑΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΘ35Η-Δ8Ο), και την τροπ/νη ΚΥΑ με αρ. πρωτ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08-05-20105 ΚΥΑ μέχρι τις 31/5/2015 θα πρέπει να έχουν συναφθεί τα συμφωνητικά μεταξύ των Δήμων και τρίτων, για την παραχώρηση παραλίας μέχρι της 31ης Μαΐου, καθώς από την 1η Ιουνίου και μετά το ποσοστό που θα καταβάλεται στο Δήμο θα είναι μόλις το 50%, του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Στην επιστολή του ο δήμαρχος αναφέρει ότι ενώ είχε σταλεί σχετική επιστολή από τις 15-4-15 προς το ΥΠΕΚΑ για έγκριση, έως και σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση, πληροφορήθηκε  δε από τις υπηρεσίες του ότι έχουν "μπει" οι δύο μόνο υπογραφές, από τις τέσσερις που απαιτούνται.

Έτσι ο Δήμος χωρίς καμία ,υπαιτιότητα του, θα απολέσει έσοδα τα οποία έχει προϋπολογίσει για την κάλυψη δαπανών, όπως ναυαγοσωστικής προστασίας, καθαριότητας κ.λπ., καθώς είναι το λιγότερο άδικο να έχουν την συνολική ευθύνη και τα έξοδα οι Δήμοι και τα έσοδα να επιμερίζονται ισόποσα και μάλιστα χωρίς καμία υπαιτιότητας τους.

Τελειώνοντας στο έγγραφό του ο κ. Μαλανδρακης ζητάει να ληφθεί επίσης πρόνοια, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, μέχρι την αλλαγή του Νομοθετικού πλαισίου, για τη δυνατότητα απ' ευθείας μίσθωση παραλίας ακόμα και όταν παρεμβάλλεται  παλιός αιγιαλός μεταξύ της επιχείρησης και της παραλίας, υποχρεώνοντας το μισθωτή, να μισθώνει και το τμήμα αυτό.

Σχόλια