Ειδήσεις

Σε οικονομική ασφυξία ο Δήμος Γόρτυνας

Η οικονομική ασφυξία που συνεχίζει να "πνίγει" το Δήμο Γόρτυνας ώθησε το δήμαρχο Μιχάλη Σχοιναράκη να αποστείλει έγγραφο προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Βούτση, προκειμένου ο χρεωκοπημένος Δήμος να βρει μια λύση ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία του.

Στο έγγραφό του ο κ. Σχοιναράκης τονίζει ότι ο Δήμος βρίσκεται σε ασφυκτική οικονομική κατάσταση, αφού δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε κανενός είδους ενέργειες, με αποτέλεσμα όχι μόνο ο Δήμος να υπολειτουργεί, αλλά να υπάρχει και τεράστιος οικονομικός κίνδυνος, καθώς υπάρχουν μια σειρά έργων που εκτελούνται με κονδύλια του ΕΣΠΑ και τα οποία, αν δεν ολοκληρωθούν έως τον Οκτώβριο, θα απενταχθούν και ο Δήμος θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που έχει λάβει γι' αυτά!

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Σχοιναράκη έχει ως εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τη δίμηνη παράταση ισχύος του προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2014 λόγω της αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού για το έτος 2015, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα για τη συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου, αφού δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία σειρά απαραίτητων ενεργειών, ενώ ταυτόχρονα κινδυνεύει ο Δήμος αφενός μεν να μην μπορέσει να ολοκληρώσει σημαντικά έργα του ΕΣΠΑ, αφετέρου δε να κληθεί να επιστρέψει χρήματα που έχει λάβει για την εκτέλεση των έργων αυτών λόγω απένταξής τους, εφόσον δεν ολοκληρωθούν έως την καταληκτική ημερομηνία, που είναι η 31η/10/2015.

Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι, παρά την εφαρμογή της εγκυκλίου, ο Δήμος μας δεν μπορεί να προβεί στα παρακάτω:

Α) Διαγωνισμούς για ανάθεση προμηθειών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου (π.χ. διαγωνισμούς καυσίμων κ.λπ.)

Β) Διαγωνισμούς για ανάθεση υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου (π.χ. διαγωνισμούς συντήρησης γεωτρήσεων κ.λπ.)

Γ) Διαδικασία & έγκριση πρόσληψης υδρονομέων για τη θερινή περίοδο, που διανύουμε ήδη κ.λπ.

Δ) Δημοπράτηση & εκτέλεση έργων χρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ κ.λπ. με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/10/2015

Ε) Δημοπράτηση & εκτέλεση έργων χρηματοδοτούμενων από ίδια έσοδα, τα οποία συνδέονται με άλλα έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/10/2015 - π.χ. πρέπει να δημοπρατήσουμε τις συνδέσεις των αποχετευτικών δικτύων κ.λπ.  

Σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας τη σοβαρότητα των συνεπειών της αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας και των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και να συμβάλετε στην αντιμετώπισή τους με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, που όπως φαίνεται δεν είναι απλώς η παράταση εφαρμογής του προϋπολογισμού του έτους 2014».

Σχόλια