Ειδήσεις

Το 30% του ΦΠΑ δεν πάει στα κρατικά ταμεία

Μια "μαύρη τρύπα" στα κρατικά έσοδα αποτελεί η μικρή εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει υστέρηση, αλλά στην Ελλάδα αυτή φθάνει το διπλασιο από το μ.ο. της Ευρώπης!

Πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι «η υψηλή υστέρηση στις εισπράξεις ΦΠΑ καταδεικνύει τις δυνατότητες σημαντικής αύξησης των φορολογικών εσόδων από μεγαλύτερη εισπραξιμότητά του»

Επιπλέον στην ίδια μελέτη επισημαίνεται μεταξύ άλλων το γεγονός ότι ο ΦΠΑ δημιουργεί λιγότερες στρεβλώσεις στην οικονομία από άλλους φόρους, όπως οι φόροι εισοδήματος και η αποδοτικότητά του σε όρους εσόδων εξαρτάται από τον έλεγχο που υπάρχει στο τελικό στάδιο εφαρμογής του, δηλαδή στη λιανική αγορά.

Ειδικά στην Ελλάδα, οι εισπράξεις από το ΦΠΑ αποκλίνουν αισθητά από τα αναμενόμενα (VAT Gap), με αποτέλεσμα η υστέρηση στα έσοδά του την περίοδο 2000-11 να είναι η τρίτη υψηλότερη σε 26 χώρες της ΕΕ (30%, έναντι μέσου όρου στην ΕΕ 15%).

Υστέρηση η οποία καταδεικνύει τις δυνατότητες σημαντικής αύξησης των φορολογικών εσόδων από μεγαλύτερη εισπραξιμότητα του ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η ανάγκη αύξησης της συλλογής φόρων δεν περιορίζεται στο ΦΠΑ, εκτείνεται και σε άλλους φόρους, κυρίως στο φόρο εισοδήματος.

Σχόλια