Ειδήσεις

Πώς να υποβάλλετε την φορολογική σας δήλωση

Μπορεί να άργησε φέτος, αλλά... άνοιξε! Η εφαρμογή στην ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet, μέσω της οποίας περίπου 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τη φετινή φορολογική τους δήλωση.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι φορολογούμενοι και λογιστές θα πρέπει να κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν να υποβάλουν μέσα σε 45 ημέρες τις δηλώσεις τους. Καθημερινά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα θα πρέπει να υποβάλλονται περισσότερες από 133.000 δηλώσεις.

Βέβαια, όλοι προεξοφλούν από τώρα ότι δεν πρόκειται να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία και θα δοθεί μια παράταση τουλάχιστον δέκα ημερών. Αυτό όμως που θα επιδιώξει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η οποία καίγεται... για «ζεστό χρήμα», θα είναι να τηρηθεί η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος που είναι η 31η Ιουλίου. Έτσι με δεδομένο ότι με την υποβολή της δήλωσης γίνεται αυτόματα και η εκκαθάρισή της, δεν αποκλείεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων να παραταθεί έως 27 - 28 Ιουλίου. Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν οι φορολογούμενοι μέσω της ειδικής εφαρμογής του Taxisnet.

Οι αλλαγές στους κωδικούς

Φέτος, έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές στους κωδικούς αλλά και στη διαδικασία της συμπλήρωσης της δήλωσης η οποία έχει απλοποιηθεί καθώς πολλά δεδομένα είναι προσυμπληρωμένα.

Ειδικότερα πριν το ετήσιο ραντεβού με την Εφορία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

[1] Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.

[2] Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ.

[3] Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

[4] Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

[5] Δεν προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου εφόσον αποκτούν εισοδήματα πραγματικά ή τεκμαρτά.

[6] Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:

έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

[7] Με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 (εισοδήματα από ακίνητα) τα ποσά μεταφέρονται αυτομάτως στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

[8] Τα στοιχεία που αφορούν στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις όπως και οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί, θα εμφανίζονται και φέτος προσυμπληρωμένα.

[9] Κατά τη συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) που για πρώτη φορά προστίθεται φέτος στο έντυπο Ε1 θα γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος ορθής συμπλήρωσης.

[10] Σε λίγες ημέρες οι φορολογούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε πίνακα πληροφοριακού χαρακτήρα μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για όλα τα ποσά που κατέβαλαν μέσα στο 2014 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους (τοκοχρεολυτικές δόσεις).

[11] Σε ειδικό πίνακα θα εμφανίζονται και φέτος οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων. Αν υπάρχουν εισοδήματα από τόκους, πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο Ε1 το μικτό ποσό των τόκων και ο σχετικός φόρος. Το εισόδημα αυτό φορολογείται πλέον στην δήλωση και αφαιρείται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί. Αν δεν αναφερθεί στην δήλωση, ο φορολογούμενος θεωρείται ότι έχει υποβάλει ανακριβή δήλωση. Οι καταθέτες θα κληθούν να εμφανίσουν σε ξεχωριστούς κωδικούς τους τόκους που προέρχονται από τις καταθέσεις εσωτερικού και αυτούς που προέρχονται από τις καταθέσεις εξωτερικού. Ειδικά για τις καταθέσεις εξωτερικού, από τη στιγμή που σταμάτησε η υποχρέωση καταβολής των τόκων στις εφορίες μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, τα ποσά αυτά, θα πρέπει πλέον να αναγραφούν στο έντυπο της εφορίας. Αυτό θα βοηθήσει τις φορολογικές αρχές να εντοπίσουν ποιοι διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς εκτός Ελλάδας. Εκτός από τους τόκους, σε ξεχωριστούς κωδικούς θα δηλωθούν όχι μόνο τα μερίσματα εσωτερικού και εξωτερικού αλλά και τα δικαιώματα (royalties).

[12] Οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, μετοχών, συμμετοχές σε επιχειρήσεις κ.α ) θα δηλωθούν μια προς μία αναλυτικά. Τεκμήριο που δηλώνεται ξεχωριστά αποτελεί η χορήγηση δανείων προς οποιασδήποτε ή η τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (αυτό ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια) ενώ φέτος θα προστεθεί κωδικός ακόμη και για τις γονικές παροχές σε χρήμα για ποσά άνω των 300 ευρώ.

[13] Ο πίνακας 4 του Ε1, που αφορά τα εισοδήματα όλων των φορολογούμενων, έχει αναμορφωθεί πλήρως ενσωματώνοντας τις αλλαγές που επήλθαν με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Καταγράφονται οι επτά πηγές προέλευσης των εισοδημάτων που προέρχονται από:

  • Μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις
  • Εισοδήματα Αξιωματικών και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού
  • Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
  • Επιχειρηματική Δραστηριότητα
  • Μερίσματα - Τόκοι   Δικαιώματα
  • Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία
  • Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου (υπεραξία από πώληση ακινήτου)

Σε κάθε κατηγορία εισοδήματος δηλώνονται και οι φόροι που αναλογούν και παρακρατήθηκαν.

Σε τρεις δόσεις

Η καταβολή του φόρου που προκύπτει με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης γίνεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015, η δεύτερη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.

Οι φορολογούμενοι που θα πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ μέχρι 31 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 2% επί του φόρου.

Σχόλια