Ειδήσεις

Ημερίδα για τις συμβάσεις έργων-προμηθειών στο Ηράκλειο

Ημερίδα ενημέρωσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει στο εξής τις δημόσιες συμβάσεις έργων και προμηθειών διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στις 20 Ιουνίου 2015.

Χθες Παρασκευή, κατά τη διάρκεια των εργασιών αντίστοιχης ημερίδας που διοργάνωσε στην Αθήνα το ΕΚΔΔΑ, ο υπουργός Υγείας, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μάρδας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντώνης Παπαδεράκης, ανήγγειλαν την άμεση αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και προμηθειών, κάνοντας γνωστή τη μεταρρυθμιστική αυτή πρωτοβουλία.

Στις φωτογραφίες, στιγμιότυπα από την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Παρασκευή

Τα κυβερνητικά στελέχη, απευθυνόμενα στους 170 και πλέον δημόσιους λειτουργούς, προσδιόρισαν ως αδήριτη ανάγκη τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος συστήματος που λειτουργεί επί δεκαετίες, με αποτέλεσμα να έχει γίνει γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό, να ευνοεί ενίοτε χαριστικές συμβάσεις, να ισχυροποιεί πελατειακές σχέσεις και να συντηρεί φαινόμενα διαφθοράς. Η κυβέρνηση, επισήμαναν χαρακτηριστικά, είναι αποφασισμένη να θέσει νέους κανόνες και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση των δημόσιων πόρων, αξιοποιούν τις τεχνολογίες και εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και να βελτιωθούν οι δεξιότητές του. Η πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Ιφιγένεια Καμτσίδου, και ο πρόεδρος της ΕΑΑΔΣΥ, κ. Δημήτριος Ράικος, γνωστοποίησαν συνέργειες μεταξύ των δύο φορέων, τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όσο και σε επίπεδο διαρκούς επιμόρφωσης στελεχών του Δημοσίου, μέσω προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δημόσιες πολιτικές διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στον κρίσιμο αυτό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες ημερίδες, εκτός από το Ηράκλειο που όπως προαναφέρθηκε θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου, πρόκειται να διεξαχθούν στην Πάτρα (5/6/2015) και στη Θεσσαλονίκη (19/6/2015).

Σχόλια