Ειδήσεις

Σεμινάριο και συμβουλευτική για μετανάστες

Δύο δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο έως το τέλος του Ιουνίου - στο πλαίσιο εγκεκριμένων δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΕΤΕ).

Η πρώτη αφορά σε σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με θέμα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και θέματα ένταξης μεταναστών.

Η δεύτερη είναι μία δράση συμβουλευτικής, η οποία απευθύνεται σε μητέρες ανήλικων τέκνων μετανάστριες τρίτων χωρών. Θα σχηματιστούν 8 ομάδες των 10 ατόμων και η συμβουλευτική θα γίνει ομαδικά 3 ώρες ημερησίως και για 5 ημέρες. Θα γίνεται δημιουργική απασχόληση των παιδιών και θα δίνεται γεύμα. Οι σύμβουλοι θα είναι νομικός, κοινωνικοί επιστήμονες και άλλοι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους άμεσα.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το Συνεργαζόμενο φορέα του Eurotraining ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Πρόοδος (Γερουλάνου 4 (πάροδος Κνωσού), 71409, Ηράκλειο. Υπεύθυνη είναι η κ. Μαρία Γιαμπουλάκη, ώρες επικοινωνίας 9:00-17:00, τηλ. επικοινωνίας 2811-103135 (36).

Σχόλια