Ειδήσεις

Επιστολή στον ΥΠΕΣ για ρυθμίσεις επανεκκίνησης οικονομίας

Επιστολή με θέμα τις διαπιστώσεις και επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4321/2015 "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας" απέστειλε προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Βούτση ο δήμαρχος Χερσονήσου κ. Γιάννης Μαστοράκης, εκφράζοντας έτσι την ανησυχία του, εξαιτίας του γεγονότος ότι ούτε στην σχετική νεότερη εγκύκλιο 12 (Αρ. πρωτ. 15310/ 05-05-2015) του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφέρονται οι απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες που επιλύουν ουσιαστικά το τεράστιο θέμα των οφειλών.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Θέμα: "Διαπιστώσεις και επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4321/2015 - Ρυθμίσεις για την επανεκκίνησης της οικονομίας"

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να καταθέσουμε εγγράφως, διαπιστώσεις και επισημάνσεις, σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4321/2015 "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνησης της οικονομίας", εκφράζοντας την ανησυχία μας, εξαιτίας του γεγονότος ότι ούτε στην σχετική νεότερη εγκύκλιο 12 (Αρ. πρωτ. 15310/ 05-05-2015) του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφέρονται οι απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες που επιλύουν ουσιαστικά το τεράστιο θέμα των οφειλών.

Με την ισχύ του Ν. 4321/2015, διαπιστώνεται άνιση αντιμετώπιση των φορολογουμένων και δημοτών μας, σε σχέση με το είδος των οφειλών τους.

Συγκεκριμένα, ενώ για τις οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, οι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015, έχουν όφελος τη διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων, για τους εντασσόμενους στη ρύθμιση οφειλέτες των Ο.Τ.Α. το όφελος περιορίζεται ΜΟΝΟ στη διαγραφή των προσαυξήσεων.

Συγχρόνως, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα πρόστιμα που αφορούν στους Ο.Τ.Α. και δεν διαγράφονται με τις διατάξεις της ρύθμισης του Ν. 4321/2015 είναι τα ακόλουθα:

• Πρόστιμα του άρθρου 25 του Ν. 1828/89, διάφορα τακτικά & έκτακτα έσοδα.

• Πρόστιμα του άρθρου 24 του Ν. 2130/93, τέλους ΤΑΠ, κ.λπ.

• Πρόστιμα του άρθρου 6 του Ν. 1080/80, άρθρου 27 παρ. 10 του Ν. 2130/93, τέλους παρεπιδημούντων.

• Πρόστιμα του άρθρου 20 του Ν. 2539/97, τέλους εκδιδομένων.

• Πρόστιμα του άρθρου 2 του Ν. 1080/80, τέλους ιαματικών πηγών, κ.λπ.

• Πρόστιμα του άρθρου του 15 Ν. 2115/93, τέλους λατομείων, αδρανών υλικών.

• Πρόστιμα του άρθρου 10 του Ν. 1080/80, τέλους ηλεκτροδοτούμενων χώρων και

• Πρόστιμα του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, τέλους σε επιτρεπόμενο χώρο.

Παρακαλούμε πολύ για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να συμπεριληφθούν με σχετική νομοθετική ρύθμιση και τα ανωτέρω πρόστιμα και να παραταθεί παράλληλα η ισχύς της, βοηθώντας ουσιαστικά τους άμεσα ωφελούμενους δημότες να τακτοποιήσουν το σύνολο των οφειλών τους, και δίνοντας τη δυνατότητα στους Δήμους της είσπραξης εσόδων, πράξη αναγκαία και επιβεβλημένη στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση που θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στην έκβαση του αιτήματός μας και αναμένουμε με σεβασμό την απάντησή σας».

Σχόλια