Ειδήσεις

Καταγραφή απόρων και όσων βρίσκονται σε καθεστώς φτώχειας

Στο πλαίσιο του κοινωνικού του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αδύναμων πολιτών, ο Δήμος Κισσάμου προβαίνει στην καταγραφή των απόρων και των ατόμων που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, οι οποίοι κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Σκοπός αυτής της καταγραφής, σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, «είναι:

* Η δημιουργία ενός μητρώου απόρων στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου, μέσω του οποίου  θα γίνεται η διερεύνηση των αναγκών που έχουν οι αδύναμοι συμπολίτες μας και των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ώστε στη συνέχεια να σχεδιαστούν τα αντίστοιχα προγράμματα βοηθείας και υποστήριξης αυτών και

* η αποτελεσματική προετοιμασία για τη συμμετοχή του Δήμου Κισσάμου σε νέα προγράμματα και δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας αλλά και σε συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας».

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος καλεί όσους ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες οικονομικών κριτηρίων (τα οποία ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 39892/ΓΔ1.2., ΦΕΚ 3018Β/7-11-2014 ΚΥΑ - κατώφλι  εισοδήματος - για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος), που παρατίθενται παρακάτω, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Κισσάμου (α' όροφος), από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 και ώρες 09:00 - 13:00.

Οι κατηγορίες οικονομικών κριτηρίων έχουν ως εξής:

• 2.400 ευρώ για τον άγαμο χωρίς παιδιά

• 3.600 ευρώ για το ζευγάρι χωρίς παιδιά

• 4.200 ευρώ για το ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί

• 4.800 ευρώ για το ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά

• 5.400 ευρώ για το ζευγάρι με τρία ανήλικα παιδιά

• 6.000 ευρώ για το ζευγάρι με τέσσερα ανήλικα παιδιά

• 4.800 ευρώ για το ζευγάρι με ένα ενήλικο παιδί

• 5.400 ευρώ για το ζευγάρι με ένα ανήλικο και ένα ενήλικο παιδί

• 6.000 ευρώ για το ζευγάρι με δύο ενήλικα παιδιά

• 3.600 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο ή ενήλικο παιδί

• 4.200 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά

• 4.800 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ενήλικα παιδιά

(στα ανωτέρω κριτήρια δεν περιλαμβάνονται τα τεκμήρια, οι διατροφές, που καταβάλλονται σε ανήλικο τέκνο ούτε και το εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, που χορηγούνται από το κράτος).

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν κατά την προσέλευσή τους στο Δήμο οι ενδιαφερόμενοι είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από το Δήμο)

2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άδειας παραμονής

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2014

4. Αντίγραφο Ε9 ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης

7. Έγγραφο που αποδεικνύει την μόνιμη κατοικία (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή απόδειξη ενοικίου ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας).

Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα, είναι:

1. Κάρτα ανεργίας και βεβαίωση αν επιδοτείται ο άνεργος.

2. Βεβαίωση από δημόσιο φορέα υγείας για τυχόν προβλήματα υγείας.

3. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση ΑμεΑ.

4. Βεβαίωση από Υπηρεσία Πρόνοιας για όσους λαμβάνουν επίδομα Πρόνοιας.

5. Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας.

6. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο βοηθά τον αιτούντα να υποστηρίξει το αίτημά του.

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, τα δικαιολογητικά των αιτούντων θα εξεταστούν ώστε να ενταχθούν στο ανάλογο πρόγραμμα κοινωνικής βοήθειας, ενώ κοινωνικός λειτουργός του Δήμου θα συνδράμει την όλη διαδικασία και όπου απαιτηθεί κατά περίπτωση.

Σχόλια