Ειδήσεις

Δε "ζεστάθηκε" η αγορά από τις ενδιάμεσες εκπτώσεις

Επιβεβαιώνουν τη θέση των εμπόρων ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου δεν ευνοούν αισθητά την αγορά και δη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα συμπεράσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Και αυτό διότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων εμπόρων σε αυτή, σε επίπεδο Κρήτης η αγοραστική κίνηση το 10ήμερο των ενδιάμεσων εκπτώσεων του Μαΐου κινήθηκε γύρω στο 11-20% χωρίς δηλαδή να συμβάλει θετικά στην αύξηση του τζίρου των καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις του δεκαημέρου 2-9 Μαΐου 2015 και διερεύνησε τη στάση και τις απόψεις του εμπορικού κόσμου για το άνοιγμα των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δύο στάδια. Το διάστημα 5-6 Μαΐου πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο σε πανελλαδικό δείγμα 100 επιχειρήσεων και σε εκπροσώπους Εμπορικών Συλλόγων, αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου. Η δεύτερη φάση της έρευνας υλοποιήθηκε μετά τη λήξη του ενδιάμεσου εκπτωτικού δεκαημέρου, οπότε πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις στους εκπροσώπους των Εμπορικών Συλλόγων και ζητήθηκαν οι εκτιμήσεις τους για την κίνηση της αγοράς το διάστημα αναφοράς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερωτηθέντων 60 εκπροσώπων των Εμπορικών Συλλόγων, το ύψος των εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου κινήθηκε κατά βάση εντός του εύρους 11-40%. Αναλυτικότερα, σχεδόν οι μισοί εκπρόσωποι εκτιμούν ότι τα καταστήματα πραγματοποίησαν εκπτώσεις της τάξεως του 11-20%, ενώ μικρότερο αλλά σημαντικό τμήμα των εκπροσώπων (35%) αναφέρει ότι οι εκπτώσεις στην περιοχή τους κινήθηκαν στο 21-40%. Στο 21-40% εκτιμάται το ποσοστό των εκπτώσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και σε μεγάλες τοπικές αγορές της Αττικής.

Αναλυτικότερα ακολουθεί πίνακας με τις εκτιμήσεις αναφορικά με το ύψος του ποσοστού των εκπτώσεων. Η εκτίμηση μάλιστα του ποσοστού των εκπτώσεων την ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο στους τρεις νομούς της Κρήτης, εκτός από τον Άγιο Νικόλαο όπου δεν πραγματοποιήθηκαν εκπτώσεις (μόνο προσφορές), κινήθηκε στο 11-20%, τη στιγμή που στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κυμάνθηκε στο 21-40%.

Και αυτό την ώρα που οι εκτιμήσεις των ίδιων όσον αφορά τις πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων την ίδια περίοδο φαίνεται να κινήθηκαν σε χαμηλότερα ή στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με την προηγούμενη πριν τις εκπτώσεις περίοδο. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στην αγορά είναι ότι μόνο οι 5 στους 60 εκπροσώπους αναφέρουν πως τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής τους αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου. Αφού το μεγαλύτερο τμήμα των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η μείωση της αγοραστικής κίνησης κινήθηκε στο 11-20%, ενώ σε τοπικό επίπεδο οι Εμπορικοί Σύλλογοι αναφορικά με τη μεταβολή της αγοραστικής κίνησης κατά τη διάρκεια του εκπτωτικού δεκαημέρου τονίζουν πως πέρα από τα Χανιά, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο, που κυμάνθηκαν στα ίδια με την υπόλοιπη περίοδο επίπεδα, μόνο στο Ρέθυμνο υπήρξε αυξητική τάση της τάξεως του (+) 11-20%. Και αυτό τη στιγμή που και η Αθήνα κινήθηκε στα ίδια επίπεδα, ενώ στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε μείωση.

Για το εκπτωτικό δεκαήμερο

Η γενικότερη εικόνα που προκύπτει από τις εκτιμήσεις των Εμπορικών Συλλόγων είναι ότι οι εκπτώσεις το συγκεκριμένο δεκαήμερο δε βοήθησαν ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, αναφορικά με τα επίπεδα των πωλήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αμφισβητούν πλέον την παραδοσιακή αντίληψη ότι οι εκπτώσεις λειτουργούν ενισχυτικά στον τζίρο των επιχειρήσεων, αφού, λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας και της έλλειψης ρευστότητας, οι εκπτώσεις φαίνεται ότι πλέον παύουν να αποτελούν από μόνες τους ισχυρό κινητήριο μοχλό για την αύξηση της αγοραστικής κίνησης.

Για την Κυριακή 3 Μαΐου, τώρα, διαπιστώνεται μια εδραιωμένη πλέον αρνητική στάση του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι στη λειτουργία των καταστημάτων γενικότερα τις Κυριακές, εκτός των εορταστικών περιόδων και της τουριστικής σεζόν, στους δημοφιλείς προορισμούς. Ακόμη δε και για όσους επιχειρηματίες εναρμονίζονται με το μέτρο και ανοίγουν, παρά την προσωπική τους διαφωνία, τα οφέλη είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων πενιχρά, όπως αναφέρεται. Σύμφωνα και με την ποσοτική αποτίμηση του μέτρου σε επίπεδο τζίρου, στις περισσότερες περιπτώσεις όχι μόνο δε βοηθάει τον εμπορικό κόσμο, σύμφωνα με την έρευνα, αλλά επιδεινώνει την υπάρχουσα βεβαρημένη κατάσταση. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε σε επιχειρήσεις μεγάλων αστικών κέντρων, το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου, όπως φάνηκε, δεν επιδρά θετικά στο ύψος των πωλήσεων. Και αυτό διότι, όπως αποδείχθηκε, στην πλειονότητα των περιπτώσεων η επιπλέον μέρα που άνοιξαν οι επιχειρήσεις δεν αύξησε το συνολικό τους τζίρο, καθώς οι δύο στις τρεις την Κυριακή 3 Μαΐου σημείωσαν τζίρο μικρότερο από το μέσο τζίρο της προηγούμενης εβδομάδας. Οπότε, αν σε αυτό το ποσοστό συνυπολογιστεί το 23% των επιχειρηματιών που δήλωσε ότι την Κυριακή οι πωλήσεις τους κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης εβδομάδας, καταλήγουμε ότι μόλις μία στις δέκα επιχειρήσεις επωφελήθηκε από την επιπλέον μέρα λειτουργίας.

Δυσμενέστερα, ωστόσο, είναι τα συμπεράσματα για τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που δεν απασχολούν προσωπικό και ο τζίρος τους το 2014 δεν υπερέβη τις 30.000 ευρώ. Όπως μάλιστα φαίνεται, καμία από αυτού του τύπου επιχείρηση δε δήλωσε ότι ο τζίρος την Κυριακή ήταν μεγαλύτερος από το μέσο τζίρο της προηγούμενης εβδομάδας. Αντιθέτως, το 14% των επιχειρήσεων που απασχολούν υπαλλήλους, καθώς και το 20% αυτών που ο τζίρος τους για το 2014 ήταν μεγαλύτερος των 30.000 ευρώ αναφέρει ότι οι πωλήσεις την Κυριακή ανήλθαν σε υψηλότερα επίπεδα από την προηγούμενη εβδομάδα.

ΜΙΚΡΟΙ ΤΖΙΡΟΙ

Ποτέ την Κυριακή

Το συμπέρασμα ότι το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου δεν επιδρά θετικά στο ύψος των πωλήσεων επιβεβαιώνεται και από την εκτίμηση των επιχειρηματιών σχετικά με την επίδραση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων στο συνολικό τζίρο του εκπτωτικού δεκαημέρου. Με το 60% περίπου των ερωτώμενων να είναι πεπεισμένο ότι η πρακτική του ανοίγματος θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, τη στιγμή που μόλις ένας στους τέσσερις πιστεύει ότι δε θα επηρεάσει, ενώ μόλις το 15% θεωρεί ότι θα συμβάλει θετικά στο συνολικό τζίρο του δεκαημέρου. Μάλιστα, η εικόνα που διαμορφώνουν οι έμποροι, όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ, έχει ως λογικό επακόλουθο η πλειονότητά τους να κρίνει ότι το μέτρο για το άνοιγμα των Κυριακών δεν είναι αποτελεσματικό όσον αφορά την αύξηση των πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, το 69% δηλώνει ότι δεν αποφέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, ενώ αντιθέτως μόνο το 14% το κρίνει αποτελεσματικό.

Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σχόλια