Ειδήσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία μεταβίβασης νέων δικαιωμάτων

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (ΚΕΑ Ηρακλείου) ενημερώνει τους παραγωγούς-μέλη της ότι άρχισε η διαδικασία για τη μεταβίβαση των νέων δικαιωμάτων έτους 2015.

Για να μεταβιβαστούν νέα δικαιώματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο μεταβιβαστής και ο αποδέκτης να πληρούν τους όρους του ενεργού αγρότη σύμφωνα με το άρθρο 3 και 10 της υπ' αριθμόν 104/7056 και να προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση που εμπίπτουν.

Α. Μεταβίβαση δικαιωμάτων λήψης

Ο κάτοχος δικαιωμάτων μεταβιβάζει την ιδιότητά του σε νεοεισερχόμενο παραγωγό με το μέρος ή το όλον της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Δικαιολογητικά

• Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης εκμετάλλευσης.

• Αντίγραφο του συμβολαίου πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή.

• Μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης στο Υποθηκοφυλακείο ή στο αρμόδιο Τμήμα του Εθνικού Κτηματολογίου (για πωλήσεις γης, γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή).

Σημείωση: Σε περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης τμήματος της εκμετάλλευσης η ημερομηνία σύναψης πρέπει να είναι από 1/6/2013-15/5/2015 ενώ για το σύνολο της εκμετάλλευσης η ημερομηνία είναι από 2/1/2015-15/5/2015. Ελάχιστη έκταση που απαιτείται για τις ανάγκες λήψης δικαιώματος είναι τα 0,2 ΗΑ (εκτάρια ήτοι 2 στρέμματα).

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από το μεταβιβαστή.

Β. Εκμίσθωση εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων σε εκμίσθωση γης

Η αίτηση χορήγησης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή με την προϋπόθεση να υφίσταται ο όρος του ενεργού γεωργού και για τους δύο (αποδέκτης και μεταβιβαστής).

Δικαιολογητικά

• Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για το σύνολο της επιλέξιμης έκτασης και με ημερομηνία σύναψης μεταξύ 2/1/2015-15/5/2015.

• Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για το μέρος της επιλέξιμης έκτασης από 1/7/2006-15/5/2015.

Σημείωση: Δικαιώματα χορήγησης δε μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικό τίτλο. Χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση της λήψης δικαιωμάτων ή από τον κάτοχο του τίτλου για χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης μέσα από την υποβολή της ΑΕΕ του ίδιου.

Γ. Χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

Δικαιολογητικά

1. Σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου

• Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης

• Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης

• Πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη ή προσβολή αυτής

• Υπεύθυνη δήλωση κατανομής από τον ή τους κληρονόμους (εκδίδεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα και συμπληρώνεται από τους ίδιους κατά την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης).

2. Κληρονομιά από το νόμο (εξ αδιαθέτου)

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου

• Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

• Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης

• Υπεύθυνη δήλωση κατανομής από τον ή τους κληρονόμους (εκδίδεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα και συμπληρώνεται από τους ίδιους κατά την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης).

Σημείωση: Όταν η εκμετάλλευση που κληρονομείται αποτελείται αποκλειστικά από ζωικό κεφάλαιο, συμπληρώνεται ο αριθμός των ζώων και το ποσοστό της εκμετάλλευσης που κληρονομείται.

Δ. Αλλαγή επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος

• Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Αντίγραφο καταστατικού στο οποίο αποτυπώνεται η αλλαγή.

Ε. Λόγω συγχώνευσης ή κατάτμησης της εκμετάλλευσης

• Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Αντίγραφο καταστατικού.

Σχόλια