Ειδήσεις

Θεματικό εργαστήριο για την απασχόληση των δύο φύλων

Δωρεάν θεματικό εργαστήριο με αντικείμενο την "Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση των δύο φύλων - Ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόλησή τους" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 και ώρα 5:30 μ.μ. στην αίθουσα "Καρούζου" του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση των δύο φύλων, καθώς και για τις ευκαιρίες και τα κίνητρα που υπάρχουν, θα μιλήσουν ο σύμβουλος για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Άδωνις Κωνσταντινίδης και η δικηγόρος Σοφία Βαμβακίδου.

Το θεματικό εργαστήριο απευθύνεται σε εργοδότες και γενικότερα εκπροσώπους επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράμματος, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όσοι εγγραφούν θα παραλάβουν σχετικό εγχειρίδιο.

Το σεμινάριο με θέμα "Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση των δύο φύλων - Ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόλησή τους" διοργανώνεται από την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ (πρώην ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης) στο πλαίσιο της εργοδοτικής Συμβουλευτικής του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ".  

Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί άμεσα μεγάλο ποσοστό γυναικών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, επιχειρείται σε πανευρωπαϊκή βάση η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου που βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, σημαντικό μέρος της οποίας είναι ο κόσμος της εργασίας.

Με την οδηγία απαγορεύονται άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσληψη και γενικότερα την πρόσβαση στην απασχόληση ή σε ελεύθερο επάγγελμα, την απόλυση, την επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη, την υπαγωγή σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών.

Ωστόσο, η πραγματικότητα, κυρίως στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, είναι λίγο διαφορετική. Αυτό διαπιστώθηκε και από στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με τα οποία το 2013 αυξήθηκαν κατά 25% οι αναφορές για διακρίσεις φύλου στην εργασία και την απασχόληση, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Οι συνέπειες της κρίσης φαίνεται να αντανακλούν τόσο στο επίπεδο της εργασίας και της απασχόλησης των γυναικών, όσο και στο επίπεδο της αυξημένης ανάγκης προστασίας της μητρότητας και της οικογένειας. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κάθετη μείωση παρατηρείται σε ζητήματα άνισης πρόσβασης στην απασχόληση, με ποσοστό περίπου 1%, από 18,64% το 2010, κάτι που συνδέεται με τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών μέσα στη γενικότερα δύσκολη κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Σχόλια