Ειδήσεις

Πρόγραμμα επιμόρφωσης παλαιών αποφοίτων στο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει για δεύτερη φορά Πρόγραμμα Επιμόρφωσης γνώσεων αποφοίτων με θέμα "Επιστήμη Υλικών για προηγμένες Τεχνολογίες".

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφών αντικειμένων και σκοπό έχει την επικαιροποίηση γνώσεών τους στα πλέον σύγχρονα πεδία της Επιστήμης Υλικών όπως Νανοτεχνολογία, Βιοτεχνολογία/Βιοϋλικά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Κβαντική δομή της ύλης κ.λπ., καθώς και σε νέα εργαλεία και τεχνικές προσομοίωσης, επεξεργασίας και χαρακτηρισμού.

Τα σεμινάρια θα γίνονται απογευματινές ώρες και σαββατοκύριακα του Ιουνίου και Ιουλίου και περιλαμβάνουν θεωρητικές διαλέξεις και υπολογιστικές προσομοιώσεις σε συστάδες υπολογιστών. Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση αυτών των κύκλων θα απονεμηθεί τίτλος "postgraduate certification" (αντίστοιχο του "post-baccalaureate").

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο http://pega.materials.uoc.gr ενώ οι όροι συμμετοχής μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση

http://pega.materials.uoc.gr/announcement.pdf.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Κυριακή 31/05/2015 και η διαδικασία αναφέρεται στη σελίδα http://pega.materials.uoc.gr/apply.html.

Σχόλια