Ειδήσεις

Εκδήλωση για τις τεχνολογίες αφαλάτωσης στην Αμμουδάρα

Ημερίδα με θέμα "Τεχνολογίες αφαλάτωσης-αναδυόμενες τάσεις" διοργανώνουν η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) στην Αμμουδάρα, την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015, στις 9:00.

Σκοποί της ημερίδας, που τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, είναι η ενημέρωση του κοινού σε αντικείμενα παραγωγής και κυρίως ποιότητας αφαλατωμένου νερού, η αλληλοενημέρωση των Δ.Ε.Υ.Α. στις αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις και προοπτικές αφαλάτωσης και η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα υπερδιήθησης, κόστους παραγομένου νερού και πιθανών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, κ.ά.

Στην ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί σε γνωστό ξενοδοχείο της Αμμουδάρας, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι και στελέχη Δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, του ΤΕΕ και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:

1η Συνεδρία

8:30-9:00

9:00-9:10

9:10-9:20

9:20-9:30

9:30-9:40

9:40-10:00

Προσέλευση-εγγραφή συμμετεχόντων

Χαιρετισμός-Καλωσόρισμα από τον κ. K. Μαμουλάκη, δήμαρχο  Mαλεβιζίου.

Χαιρετισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κρήτης

Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Γ. Μαρινάκη, δήμαρχο Ρεθύμνης

Χαιρετισμός από τον πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου κ. Φίλιππο Σαββάκη

Έναρξη εργασιών από τον κ. Απ. Αλεξόπουλο, γενικό γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

10:00-10:20

10:20-10:40

Τεχνολογίες Αφαλάτωσης: Η εμπειρία των Δ.Ε.Υ.Α., Α. Αγγελάκης, Ε.Δ.Ε.Υ.Α.                                                                                                

Υδρογεωλογία και παροχές υφάλμυρων πηγών στην Ελλάδα, Απ. Αλεξόπουλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

10:40-11:00

Διάλειμμα

                                                        2η Συνεδρία

11:00-11:20

Υδατικοί πόροι Κρήτης και η δυνατότητα κατασκευής μονάδων αφαλάτωσης, Μ. Κριτσωτάκης, Περιφέρεια Κρήτης

11:20-11:40

Η εμπειρία από την πρότυπη μονάδα υπερδιήθησης-αφαλάτωσης της ΔΕΥΑΜ, Γ. Κουγιουμουτζάκης, ΔΕΥΑΜ

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-13:30

Άλλες μονάδες αφαλάτωσης στην Ελλάδα: Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, Γ. Βακόνδιος, ΔΕΥΑ Σύρου.

Λειτουργία  και συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης με σύμβαση παροχής υπηρεσιών: Θεσμικό πλαίσιο και η εμπειρία στην Ελλάδα, Α. Υφαντής, Ελληνικός Σύνδεσμος Αφαλάτωσης (ΕΣΑΦ)

Εκπρόσωποι εταιρειών-χορηγών

13:30-14:00

Συζήτηση και  συμπεράσματα

14:00-15:30

Γεύμα

15:30-17:30    Επίσκεψη στη Μονάδα Αφαλάτωσης της ΔΕΥΑΜ

Ποια είναι η Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ιδρύθηκε το 1989 και έχει έδρα τη Λάρισα. Αποτελεί την κοινή έκφραση 117 ΔΕΥΑ της χώρας, που λειτουργούν με το Ν. 1069/80. Οι ΔΕΥΑ είναι δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού και αντικείμενό τους είναι η ύδρευση, η αποχέτευση, η επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων, η τηλεθέρμανση και η αφαλάτωση στους Δήμους της χώρας μας (πλην Αθήνας & Θεσσαλονίκης). Οι ΔΕΥΑ καλύπτουν με τις υπηρεσίες τους το 45% περίπου του πληθυσμού της χώρας. Σκοπός της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι ο συντονισμός των ενεργειών των ΔΕΥΑ και η υποβοήθησή τους σε όλες τις φάσεις του έργου τους. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. συμμετέχει στην EUREAU εκπροσωπώντας τον τομέα ύδρευσης της χώρας μας.

Ποια είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου

Η ΔΕΥΑΜ ιδρύθηκε το 2005, με αρμοδιότητα την ύδρευση και αποχέτευση του πρώην δήμου Γαζίου. Μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα αυτή επεκτάθηκε και στους πρώην δήμους Κρουσώνα και Τυλίσου, στην οποία προστέθηκε και ο τομέας της άρδευσης. Αρχικά αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κυρίως σε ό,τι αφορούσε τη διασφάλιση της επαρκούς υδροδότησης, καθώς και την επεξεργασία και διάθεση των αστικών υγρών αποβλήτων του συνόλου των οικισμών του δήμου Μαλεβιζίου.

Σήμερα, σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, τα προβλήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί στο μεγαλύτερο μέρος τους.

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ολοκληρώνει το σύστημα Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού και δημιουργεί καθημερινά τις απαραίτητες υποδομές για την βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους δημότες καταναλωτές.

Σχόλια