Ειδήσεις

Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναδείχτηκε στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ρεθύμνης μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στο συνδικαλιστικό όργανο.

Οι εκλογές στην Ένωση πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 6 Μαΐου και χθες Πέμπτη 7 Μαΐου, μετά από σχετική πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους του Δ.Σ. Νικολάου Μαλλιαρού, συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη του νέου Δ.Σ. προκειμένου υνα συγκροτηθούν σε σώμα.

Κατόπιν αυτού, και μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ψηφοφορία, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος αναδείχτηκε ο κ. Νικόλαος Μαλλιαρός, αντιπρόεδρος ο κ. Στέφανος Στεφανάκης, γενικός γραμματέας ο κ. Στυλιανός Δημητρακάκης, ταμίας η κ. Αλεξάνδρα Θανοπούλου και οργανωτικός γραμματέας ο κ. Εμμανουήλ-Ιωάννης Δαφνομήλης. Ως μέλη αναδείχτηκαν οι κ. Κυριάκος Ματθαίου και Κωνσταντίνος Τσάγκας.

Σχόλια