Ειδήσεις

Άρνηση Δήμου Πλατανιά να δώσει τα ταμειακά του διαθέσιμα

Με αφορμή την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο "Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος" (ΦΕΚ 20/4/2015), βάσει της οποίας οι ΟΤΑ Α' βαθμού υποχρεούνται να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την τακτική του συνεδρίαση στις 4 Μαΐου 2015 με την υπ' αριθμ. 122/2015 απόφασή του ομόφωνα προχώρησε στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει αιφνιδιαστικά και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου βάσει της οποίας οι ΟΤΑ Α' βαθμού υποχρεούνται να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα σε λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση αμφισβητείται η ανεξαρτησία του θεσμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θίγεται η οικονομική τους αυτοτέλεια και ουσιαστικά ακυρώνεται ο ρόλος των ΟΤΑ.

Ο Δήμος Πλατανιά δεν αρνείται να συνδράμει στη δύσκολη εθνική διαπραγματευτική προσπάθεια για την επίτευξη επωφελούς και συμφέρουσας για τη χώρα συμφωνίας, αντιλαμβανόμενος ότι δίχως την ύπαρξη της χώρας δεν μπορούν να υφίστανται και οι Δήμοι, υπό το πρίσμα και των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Βάσει των ανωτέρω και εν αναμονή του ετήσιου τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στις 7/05/2015, στο οποίο θα αποφασιστεί από κοινού η τελική στάση του συνόλου των Δήµων της χώρας, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά αποφασίζει να μη συμμορφωθεί στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να μην προχωρήσει επί του παρόντος στη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Το παραπάνω ψήφισμα αποστέλλεται στον πρωθυπουργό, στον υπουργό Οικονομικών, στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ Κρήτης.

Σχόλια