Ειδήσεις

Από τις 25 Μαΐου οι αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς

Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στα ΚΕ.Π.Α του Δήμου Ηρακλείου για το επόμενο σχολικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με ενημέρωση του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στα ΚΕ.Π.Α μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.

Για πληροφορίες και για την παραλαβή των εντύπων με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν καθώς και των αιτήσεων εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr).

Επανεγγραφές

Εντωμεταξύ, μέχρι και την Παρασκευή 8-5-2015 κατατίθενται στα ΚΕΠΑ οι αιτήσεις επανεγγραφής των νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2015-2016. Τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά των επανεγγραφών θα κατατεθούν στα ΚΕΠΑ με την έναρξη της σχολικής περιόδου το μήνα Σεπτέμβριο και αφορούν:

1. Φορολογική δήλωση (Ε1)

2. Βεβαίωση Mantux

3. Βεβαίωση ιατρού για την καλή και σωματική υγεία του παιδιού

4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου παιδιού.

Σχόλια