Ειδήσεις

Υποχρεωτικό το Βιβλίο Πόρτας στα τουριστικά καταλύματα

Η Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων "Φιλοξενία" ενημερώνει τα μέλη της για την υποχρέωσή τους να τηρούν Βιβλίο Πόρτας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1507/1-10-γ/7.10.14 έγγραφο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η υπ' αριθμ. 8 Αστυνομική Διάταξη (ΦΕΚ 1957 - τεύχος Β από 1-11-1999) και (ΦΕΚ 1647- τεύχος Β από 13-10-2003) της τήρησης του Βιβλίου Πόρτας Τουριστικών Καταλυμάτων είναι σε πλήρη ισχύ και ως εκ τούτου οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται να τηρούν το προβλεπόμενο Βιβλίο Πόρτας, το οποίο θεωρείται από την κατά τόπον αρμόδια αστυνομική Αρχή, εκτός και εάν οι επιχειρήσεις τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο πελατών».

Σχόλια