Ειδήσεις

Παρέμβαση για την εισβολή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Ο βουλευτής Ηρακλείου Κώστας Δαμαβολίτης, με κίνητρο την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της αμφιλεγόμενης καινοτομίας των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στην υγεία, το περιβάλλον και την κοινωνία, ζήτησε σήμερα, στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου,  διευκρινίσεις για τη στάση του αρμόδιου υπουργείου επί του θέματος.

Αφορμή για την υπ' αριθμ. πρωτ. 2311/6-5-2015 παρέμβαση, δόθηκε από τη νεοεισαχθείσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν τα ίδια, αν θα επιτρέπουν ή θα απαγορεύουν την καλλιέργεια (ΓΤΟ) στο έδαφός τους, καθώς επίσης και από την έγκριση εισόδου στην Ε.Ε. 19 Γενετικά Τροποποιημένων Προϊόντων (ΓΤΠ), συμπεριλαμβανομένων τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, ζωοτροφών και λουλουδιών.

Ο κ. Δαμαβολίτης, ρωτά τον αρμόδιο υπουργό, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να θωρακίσει την ποιότητα και ασφάλεια του αγροδιατροφικού μας κεφαλαίου ενάντια στις επιδιώξεις των πανίσχυρων πολυεθνικών εταιριών βιοτεχνολογίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν στις 13-01-2015 την αμφιλεγόμενη νομοθεσία που επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να αποφασίζουν τα ίδια αν θα επιτρέπουν ή θα απαγορεύουν την καλλιέργεια Γενετικώς Τροποποιημένων Τροφίμων (ΓΤΤ) στο έδαφός τους (με την προσθήκη του άρθρου 2 στο αρ. 26Β της 2001/18/ΕΚ), ενώ μόλις τρεις μήνες αργότερα (24-04-2015), δόθηκε πράσινο φώς σε 19 Γενετικά Τροποποιημένα Προϊόντα (ΓΤΠ) συμπεριλαμβανομένων τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, ζωοτροφών και λουλουδιών.

Οι κινήσεις αυτές συμπληρώνουν επιτυχώς το πάζλ των πανίσχυρων πολυεθνικών επιδιώξεων του κλάδου της βιοτεχνολογίας τροφίμων εντός της ΕΕ και εξυπηρετούν τις προϋποθέσεις της υπό διαπραγμάτευση Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Συνεργασίας (ΤTIP) μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., κεντρικό θέμα της οποίας αποτελεί, μεταξύ άλλων, η κατάργηση των ευρωπαϊκών κανονισμών για την ασφάλεια των τροφίμων και ειδικότερα οι περιορισμοί που αφορούν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ).

Υπενθυμίζεται δε ότι, στο επίκεντρο της προαναφερθείσας συμφωνίας βρίσκονται οι κανόνες του ελεύθερου εμπορίου, η μη εφαρμογή των οποίων συνεπάγεται εμπορικές κυρώσεις για κάθε χώρα-παραβάτη. Κατ' επέκταση λοιπόν, η εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών της Ε.Ε. καθίσταται περισσότερο ευάλωτη από ποτέ στις νομικές πιέσεις και διεκδικήσεις των πολυεθνικών εταιριών, με πρόσχημα τις ζημίες που μπορεί να υποστούν, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών αποφάσεων.

Πέρα όμως από το πλαίσιο της Διατλαντικής Εμπορικής Συμφωνίας, η εθνική απαγόρευση μεταλλαγμένων καθίσταται πρακτικά δύσκολη, αφενός διότι δεν παρέχεται ένα σαφές νομικό πλαίσιο που να στηρίζει την μονομερή άρνηση καλλιέργειας ΓΤΟ για λόγους ασφάλειας της υγείας των πολιτών, των ζώων και του περιβάλλοντος (για τους πραγματικούς λόγους δηλαδή), αφετέρου λόγω της αρχής της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων εντός της ΕΕ.

Επιπροσθέτως, η λήψη μέτρων στις συνοριακές περιοχές μεταξύ κρατών -μελών για την αποφυγή διασυνοριακών επιμολύνσεων (προσθήκη παραγράφου 1α στο αρ. 26Α της 2001/18/ΕΚ), είναι πρακτικά ανέφικτη, όπως έδειξε και η εμπειρία της Ισπανίας (πάνω από 12% της παραγωγής του μη μεταλλαγμένου καλαμποκιού περιέχει ΓΤΟ).

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσεις των Ελλήνων καταναλωτών και παραγωγών και αποσκοπώντας στην προστασία του αγροτικού μας πλούτου, που συνιστά μεγάλο μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού μας αλλά και σημαντικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, ερωτάσθε κ. υπουργέ.

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε προκειμένου να θωρακίσετε τον αγροτικό-κτηνοτροφικό τομέα ενάντια στις επιδιώξεις των πανίσχυρων εταιριών βιοτεχνολογίας στην Ελληνική Επικράτεια;

2. Με μόνη εγγύηση, για την ποιότητα και ασφάλεια του αγροδιατροφικού μας κεφαλαίου, την συλλογή, καλλιέργεια και διάθεση των τοπικών ποικιλιών, με ποιους τρόπους διατίθεσθε να εμπλουτίσετε το κίνημα προστασίας φυτογενετικών πόρων και να ενθαρρύνετε την ενεργή συμμετοχή των γεωργών;».

Σχόλια