Ειδήσεις

Η κυβέρνηση μειώνει τις τιμές των ναύλων

Μειώνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας, Θοδωρή Δρίτσα, η οποία αλλάζει το καθεστώς της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμολόγησης και η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα Δευτέρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η αναπροσαρμογή αφορά στις τιμές καθαρών ναύλων οικονομικής ή ενιαίας θέσης, ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων μήκους μέχρι 4,25 μέτρων και ανά μέτρο μήκους φορτηγών οχημάτων, κατά κατηγορία πλοίου, ηλικία και κατά σύνδεση, πέραν των οποίων η τιμολόγηση θεωρείται υπερβολική και αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον.

Οι νέες τιμές θα ισχύουν για όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας και δεν έχουν εφαρμογή στις συνδέσεις στις οποίες δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση.

Σημειώνεται πως δεν ισχύουν νέες τιμές όσον αφορά στα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί και καταβλήθηκε η αξία τους.

Για την λήψη της απόφασης αναπροσαρμογής των τιμών ελήφθη υπόψη η ανάγκη προστασίας της τακτικής και επαρκούς παροχής υπηρεσίας μεταφορών από, προς και μεταξύ των νησιών, αλλά και η εξέλιξη του πληθωρισμού.

Σχόλια