Ειδήσεις

Έξι νέα σεμινάρια από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Κισσάμου

Στη λειτουργία έξι νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων προχωράει ο Δήμος Κισσάμου μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.

Τα νέα τμήματα, τα οποία ξεκινούν τη λειτουργία τους εντός της τρέχουσας εβδομάδας, αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

Α/Α

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

1

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

20

4/5/2015

6/6/2015

2

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών

17

5/5/2015

3/6/2015

3

Φωτογραφία

10

6/5/2015

5/6/2015

4

Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης

12

5/5/2015

2/6/2015

5

Εθελοντισμός και Κοινωνική Δράση

10

6/5/2015

8/6/2015

6

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

11

4/5/2015

6/6/2015

Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα παρακολουθήσουν τα ανωτέρω επιμορφωτικά προγράμματα ανέρχεται σε 80 άτομα συνολικά.

Τα νέα τμήματα έρχονται να προστεθούν στα ήδη λειτουργούντα τμήματα που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το προηγούμενο διάστημα (εκμάθηση Ρωσικών και Αγγλικών για τον τουρισμό, Προληπτική Ιατρική για την τρίτη ηλικία, πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής, κ.ά.) και τα οποία παρακολουθούν περισσότερα από 100 ωφελούμενα άτομα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κισσάμου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σχόλια