Ειδήσεις

Νέο Δ.Σ. στον ΚΟΙΣΠΕ Ηρακλείου "Μίτος"

Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού του Συμβουλίου προχώρησε ο ΚΟΙΣΠΕ (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Ηρακλείου) "Μίτος" μετά από Γενική Συνέλευση και εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 29/4/2015.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν (αλφαβητικά) oι Βολανάκη Έφη, Γαρεδάκη Εύη, Κόρσαββα Δέσποινα, Μηλιώτης Θεόδωρος, Παπαδάκης Ευάγγελος και Συγγελάκη Δέσποινα, ενώ ισοψήφησαν οι Κολινιάτη Παναγούλα, Συγγελάκης Χρύσανθος και Τρουλινός Γιώργος.

Όπως αναφέρουν τα μέλη του νέου Δ.Σ. του ΚΟΙΣΠΕ Ν. Ηρακλείου, που θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες, στόχος τους είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνονται μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας σε συνδυασμό με το χρηματοδοτικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, ώστε ο ΚΟΙΣΠΕ Νομού Ηρακλείου να αποτελέσει μία βιώσιμη οικονομική μονάδα, που με αρχές την ισότιμη συμμετοχή και την κοινωνική ευαισθησία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συμβάλλοντας παράλληλα στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και του κοινωνικού αποκλεισμού των ψυχικά ασθενών.

Σημειώνεται ότι ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) αποτελεί μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, η οποία στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας προτείνει δυναμικές και καινοτόμες λύσεις στο πρόβλημα τόσο της ανεργίας όσο και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Θεσμοθετήθηκε με το ν. 2716/1999. Είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας και εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας. Διαθέτει εμπορικό χαρακτήρα και μπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα τηρώντας πάντα την ισορροπία μεταξύ της επιχειρηματικότητας και του κοινωνικού στόχου.

Μέλη του ΚΟΙΣΠΕ μπορεί να γίνουν:

- Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35%

- Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%

-Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%.

Σχόλια