Ειδήσεις

Παράταση αιτήσεων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Την παράταση στην υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του, μέχρι και την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015, ανακοίνωσε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η υποβολή αιτήσεων διεξάγεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: www.ouc.ac.cy.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμόζει αποκλειστικά τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών, ακολουθήστε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme

Για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση: admissions@ouc.ac.cy

Σχόλια