Ειδήσεις

Ερώτηση για την αγορά ακινήτων στο Σφεντύλι

Το θέμα της αγοράς ακινήτων από το Δήμο Χερσονήσου στην περιοχή Σφεντυλίου και οι σχετικές δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης είναι το αντικείμενο ερώτησης την οποία υπέβαλαν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννη Χρηστάκη οι "Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον" και απευθύνεται στο δήμαρχο της περιοχής κ. Ιωάννη Μαστοράκη.

Στο κείμενο της ερώτησης της δημοτικής παράταξης αναφέρεται αναλυτικά ότι «στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης-2-2015 μεταξύ άλλων υπήρχε και το θέμα 28 που αφορούσε την αγορά ακινήτων από το Δήμο, στην περιοχή Σφεντυλίου, στην τοπική κοινότητα Ποταμιών.

Το Δ.Σ. με την 96/2015 απόφασή του ενέκρινε την αγορά των ακινήτων, ύστερα από τις ρητές διαβεβαιώσεις σας ότι υπάρχουν άρτια και οικοδομήσιμα ακίνητα μεταξύ των προτεινομένων να αγοραστούν, και ότι τα ακίνητα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν δράσεις που θα έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με εκθεσιακούς μουσειακούς χώρους, χώρους θέας, κοινόχρηστους χώρους και χώρους όπου θα εκτεθούν εκθέματα που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του έργου, όπως και υλικό το οποίο έχει προκύψει από την κατασκευή σε όλη τη διάρκεια του έργου μέχρι και την αποπεράτωσή του.  

Με τις προϋποθέσεις που διαβεβαιώσατε, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η ανάληψη υποχρέωσης της αγοράς των ακινήτων.

Όμως ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ, Κουκιαδάκης, σε ερώτηση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετική με το θέμα, ανέφερε τα εξής: "Ακόμη περιμένουμε να δούμε αν ο Δήμος Χερσονήσου βρήκε οικόπεδο για να πάνε οι άνθρωποι από το Σφεντύλι, που βουλιάζει στο φράγμα Αποσελέμη", όπως φαίνεται από δημοσιεύματα τοπικών μέσων.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε το Δ.Σ.

α) Αν οι συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. αντιπεριφερειάρχη είναι βάσιμες

β) Ποιες είναι εντέλει οι προθέσεις της δημοτικής Αρχής για την αγορά των εν λόγω ακινήτων;

Για τη δημοτική παράταξη "Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον"

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Χαλκιαδάκης και Αντώνης Μπιτζαράκης».

Σχόλια