Ειδήσεις

Χρονιά με κέρδη για τις "Μινωικές Γραμμές"

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στα κεντρικά γραφεία των "Μινωικών Γραμμών" η ετήσια γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου Μετόχων της Εταιρείας.

Η προσέλευση των μετόχων-μελών ήταν η πολυπληθέστερη των τελευταίων ετών, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι μέτοχοι διατηρούν τις μετοχές τους αγαπούν το Σύλλογο και συμπαραστέκονται στη διοίκησή του.

Αρχικά έγινε ενημέρωση των μετόχων από τον κύριο Κώστα Χρονιάρη, διευθυντικό στέλεχος των "Μινωικών Γραμμών". Ο κ. Χρονιάρης ανέλυσε, σε συντομία, τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και έκανε λόγο για τη θετική πορεία της Εταιρείας κατά το 2014, κατά το οποίο ανακοινώθηκαν ήδη τα οικονομικά αποτελέσματα - κέρδη 60.000.000 ευρώ. Έκανε επίσης αναφορά στη θετική εξέλιξη τω εταιρικών υποθέσεων και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, οπότε, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αναμένεται η περαιτέρω αύξηση των κερδών τόσο σε επίπεδο Εταιρείας, όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Όπως ενημέρωσε, κατά πάσα πιθανότητα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στα γραφεία της εταιρείας.

Στη συνέχεια, μετά την εκλογή προεδρείου της γ.σ. ο πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. κ. Σαμψών Ορφανουδάκης παρουσίασε το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου, αναφέρθηκε στα ταμειακά διαθέσιμα και ανέλυσε, με κάθε λεπτομέρεια, τη δραστηριότητα του Συλλόγου. Ζήτησε δε την ενδυνάμωση του Συλλόγου με εγγραφή νέων μελών και αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κάρτα Μέλους του Συλλόγου. Όπως είπε, ο Σύλλογος είναι απαραίτητος και χρήσιμος και η εν γένει εύρυθμη λειτουργία του παρέχει εγγύηση-ασφάλεια και προς τους μετόχους και, κυρίως, προς τους εργαζομένους, αλλά και προς το επιβατηγό κοινό. Τα πλοία των "Μινωικών Γραμμών" στη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιάς-Πειραιάς-Ηράκλειο είναι τα καλύτερα, ταχύτερα και πολυτελέστερα της κατηγορίας τους πλοία στην Ελλάδα και βραβευμένα γι' αυτό από ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, και οι μέτοχοι πρέπει να θεωρούν μεγάλη κατάκτηση την ασφαλή, άνετη και πολυτελή μετακίνηση στη συγκεκριμένη γραμμή και να μεριμνούν πάντα για τη διατήρησή της στο επίπεδο που είναι σήμερα.

Νέα διοίκηση: Ποιοι εκλέχτηκαν

Ακολούθησαν τοποθετήσεις-παρατηρήσεις και προτάσεις πολλών μελών του Συλλόγου, ενώ εγκρίθηκαν, ομόφωνα, ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός για το 2014, καθώς και ο προϋπολογισμός για το 2015. Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε., υπό την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής. Η διαδικασία έγινε ομαλά και εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο οι Δρετάκης Στυλιανός, Καλογεράκης Δημήτριος-Ηρακλής, Καστρινάκης Νικόλαος, Καφετζάκη-Σωμαρά Παρασκευή, Μανετάκης Εμμανουήλ, Ορφανουδάκης Σαμψών, Τσερκιτσόγλου Γεώργιος. Και για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι Ζαχαριουδάκης Ζαχαρίας, Πατμανίδη Ολυμπία και Τσελεντάκης Ανδρέας.

Σχόλια