Ειδήσεις

Υπογραφή σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας

Σύμβαση Διαδημοτικής συνεργασίας με σκοπό την αναγκαία στήριξη με προσωπικό των τεχνικών τους υπηρεσιών υπέγραψαν από κοινού, οι δήμαρχοι Βιάννου και Μινώα Πεδιάδος κ. Παύλος Μπαριτάκης και Ζαχαρίας Καλογεράκης.

Έτσι οι δήμαρχοι αξιοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται με τον Ν. 3852/2010 ενισχύουν τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων τους σε θέματα που αφορούν τις επιτροπές παραλαβής των νέων έργων και σε συντηρήσεις οχημάτων-μηχανημάτων.

Σε κοινή τους δήλωση οι δήμαρχοι ανέφεραν: «Εφαρμόζουμε στην πράξη τη διαδημοτική συνεργασία ενισχύοντας τις υπηρεσίες μας με προσωπικό και ειδικότητες που ο κάθε Δήμος δε διαθέτει μεμονωμένα ειδικά σε αυτή τη χρονική περίοδο που πρέπει να συγκροτηθούν οι επιτροπές για την παραλαβή των έργων που υλοποιήθηκαν μέσω ΕΣΠΑ. Είναι επιτακτική η ανάγκη των συνεργασιών αυτών σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπου υπάρχει αδυναμία πρόσληψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού».

Σχόλια