Ειδήσεις

ΠΕΔ Κρήτης: Καταθέτουμε τα ταμειακά διαθέσιμα στην ΤτΕ

«Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης παρά το ότι διαφωνεί με τον τρόπο που επέλεξε αρχικά η κυβέρνηση να δεσμεύσει τα χρηματικά διαθέσιμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρεί τη σωτηρία της ίδιας της χώρας, ως πρωτεύον παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις και τις πρόσθετες δυσκολίες που δημιουργεί στους δήμους η δέσμευση των διαθέσιμών τους», τονίζει σε ψήφισμά της η ΠΕΔ Κρήτης.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης επισημαίνει στο ψήφισμά της πως με βάση τα παραπάνω και «υπό την προϋπόθεση ότι θα ισχύσουν οι διευκρινίσεις που τέθηκαν για το ζήτημα αυτό στον πρωθυπουργό από την ΚΕΔΕ, και θα ορίζουν ως διαθέσιμα για δέσμευση τα ποσά εκείνα που πραγματικά δεν χρειάζονται για την ομαλή λειτουργία των δήμων καθώς και την δέσμευση των διαθεσίμων μόνο για όσο χρόνο χρειαστεί και όχι επ' αόριστον», «δεν αρνούμαστε να συνεισφέρουμε στη σωτηρία της χώρας, καταθέτοντας τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων μας στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Στο ίδιος ψήφισμα σημειώνεται, επίσης, πως «η ανάγκη για εσωτερικό δανεισμό από την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδεικνύει τους κινδύνους που υπάρχουν από την παράταση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης» και τονίζεται ότι «αυτό που προέχει είναι η κυβέρνηση να φροντίσει ώστε να επιτευχτεί άμεσα η καλύτερη δυνατή συμφωνία με τους δανειστές».  

Σχόλια