Ειδήσεις

Σεμινάρια για απόκτηση Κάρτας Οδικού Μεταφορέα

Σεμινάρια απόκτησης πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας για επιβατικές μεταφορές (Κάρτα Οδικού Μεταφορέα Επιβατών) και για εμπορευματικές μεταφορές (Κάρτα Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων) διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για εμπορικές και ατομικές εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις από τις 18/5 έως τις 26/5 κατά τις ώρες 16:00-22:30.

Κάρτα Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων

Η Κάρτα Μεταφορέων Εμπορευμάτων περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Για την απόκτησή της, ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Κάρτα Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων που διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου έχει διάρκεια 45 διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

* Εθνικές Εμπορευματικές Μεταφορές (στοιχεία αστικού δικαίου, στοιχεία εμπορικού δικαίου, στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας, στοιχεία φορολογικού δικαίου, εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).

* Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές (πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).

Κάρτα Οδικού Μεταφορέα Επιβατών

Η Κάρτα Οδικού Μεταφορέων Επιβατών περιλαμβάνει τις εθνικές και τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών. Για την απόκτησή της, ο υποψήφιος θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και να επιτύχει στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Κάρτα Μεταφορέα Επιβατών έχει διάρκεια 45 διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

* Εθνικές Επιβατικές Μεταφορές (στοιχεία αστικού δικαίου, στοιχεία εμπορικού δικαίου, στοιχεία κοινωνικής νομοθεσίας, στοιχεία φορολογικού δικαίου, εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης, πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).

* Διεθνείς Επιβατικές Μεταφορές (πρόσβαση στην αγορά, τεχνικά πρότυπα και εκμετάλλευση, οδική ασφάλεια).

Το κόστος για το τμήμα των 45 ωρών για τις Εθνικές και Διεθνείς Μεταφορές είναι 500€ (περιλαμβάνεται παράβολο εξετάσεων 50€), ενώ το κόστος για το τμήμα των 15 ωρών (απευθύνεται σε άτομα που έχουν εθνικές μεταφορές μόνο) είναι 200€ (περιλαμβάνεται παράβολο εξετάσεων 50€).

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα παραπάνω σεμινάρια θα πρέπει να προσκομίσουν απαραιτήτως τα εξής δικαιολογητικά:

- Ακριβές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

- Ακριβές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην Κορωναίου 9, τηλ: 2810-302735 & 302730 (κ. Κυριάκος Λεονταράκης, email: leontarakis@katartisi.gr, φαξ 2810-227189, info@katartisi.gr από τις 09:00 έως 15:00) και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Σχόλια