Ειδήσεις

Έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις για το δολωματικό ψεκασμό

Στους ενδιαφερόμενους που θέλουν να υποβάλλουν προσφορά στον υπ. αρίθμ. 8824 ηλεκτρονικό διαγωνισμό που έχει προκηρύξει για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, η Περιφέρεια Κρήτης υπενθυμίζει πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι.

Πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για τον τρόπο υποβολής προσφορών βρίσκονται στην ιστοσελίδα  http://www.promitheus.gov.gr στο σύνδεσμο e-learning -http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/course/category.php?id=36  όπου διατίθενται εκπαιδευτικά βίντεο με τίτλο "Υποβολή Προσφοράς Προμηθευτή" και "Προετοιμασία και Κατάθεση Προσφορών" καθώς επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης στο σύνδεσμο "Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφοράς".  

Επισημαίνεται ότι η προβολή των εκπαιδευτικών βίντεο γίνεται χωρίς εισαγωγή κωδικών πρόσβασης στο: "είσοδος ως επισκέπτης". Επίσης πληροφορίες παρέχονται εκτός από τις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες και στα τηλέφωνα 213.15.14.289 - 213.15.14.467 για θέματα εφαρμογής και 210.38.93.244 για θεσμικά θέματα.

Σχόλια