Ειδήσεις

Στηρίζει τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ για την ΠΝΠ ο Δήμος Μινώα

Τη στήριξη των αποφάσεων της ΚΕΔΕ και της ολομέλειας των δημάρχων της Κρήτης και της ΠΕΔ Κρήτης αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας αναφορικά με την ψήφιση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε αναμονή για τη νομοθετική τακτοποίηση των ζητημάτων που τέθηκαν στον πρωθυπουργό, όπως μεταξύ άλλων η εξαίρεση των ανταποδοτικών τελών από τις προβλέψεις του νόμου, η εξαίρεση των προϋπολογισμών των Δήμων που έχουν οικονομικές δεσμεύσεις, η ανάληψη από το Δημόσιο της ευθύνης να καλύψει νομικά ζητήματα που αφορούν πληρωμή από ρήτρες ή ευθύνες Δήμων και δημάρχων, η εξαίρεση των διαθεσίμων που είναι στις συνεταιριστικές τράπεζες κ.λπ.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση-ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας συζήτησε την ιδιαιτέρως δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια οικονομικά της χώρας «εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των παρατεταμένων πλέον διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους πιστωτές της.

Αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των στιγμών και επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια που καταβάλλεται για επιτυχή έκβαση, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ελληνικού λαού».

Σύμφωνα με το ψήφισμα, «η απαράδεκτη όμως απόφαση της κυβέρνησης να προωθήσει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των Δήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν ακόμα και στις ανάγκες της καθημερινότητας (καθαριότητα, άρδευση, ύδρευση, λειτουργία κοινωνικών δομών κ.τ.λ.).

Επίσης, η συγκεκριμένη απόφαση καταργεί την αυτοτέλεια και αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκηση. Ως εκ τούτου, για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα θα ήταν επιβεβλημένο η κυβέρνηση να είχε προηγουμένως ενημερώσει και συζητήσει με τους θεσμικούς εκπροσώπους των ΟΤΑ.

Στηρίζουμε τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ και της ολομέλειας των δημάρχων της Κρήτης και της ΠΕΔ Κρήτης. Αναμένουμε άμεσα να προχωρήσει η νομοθετική τακτοποίηση των ζητημάτων που τέθηκαν στον πρωθυπουργό, όπως μεταξύ άλλων η εξαίρεση των ανταποδοτικών τελών από τις προβλέψεις του νόμου, η εξαίρεση των προϋπολογισμών των Δήμων που έχουν οικονομικές δεσμεύσεις, η ανάληψη από το Δημόσιο της ευθύνης να καλύψει νομικά ζητήματα που αφορούν πληρωμή από ρήτρες ή ευθύνες Δήμων και δημάρχων, να διασαφηνιστεί ο μηχανισμός με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων μας μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, εφόσον αυτά κατατεθούν, να εξασφαλιστεί η άμεση ταμειακή διαχείριση όπως γίνεται σήμερα από τις εμπορικές τράπεζες, να εξαιρεθούν τα διαθέσιμα που είναι στις συνεταιριστικές τράπεζες».

Τέλος, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας δηλώνουν πως «στόχος μας είναι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση προς όφελος της χώρας, των δήμων και των δημοτών».

Σχόλια