Ειδήσεις

Μιλούν για τα λεφτά του Γιούνκερ στο Ηράκλειο

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα "Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες του Πακέτου Γιούνκερ. Στοχευόμενες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης μέσω της διασύνδεσης με την έρευνα" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 στο αμφιθέατρο του κεντρικού κτιρίου του ΕΛΚΕΘΕ στις Γούρνες Ηρακλείου.

Η συνάντηση, στην οποία συμμετέχουν φορείς της Κρήτης,  εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας και τα ΜΜΕ, τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, καθηγητής Κώστας Φωτάκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτιρίου ΕΛΚΕΘΕ Γούρνες Ηρακλείου

14:30-14:35: Προσέλευση-Καλωσόρισμα (δρ. Αντώνης Μαγουλάς, Διευθυντής ΙΘΑΒΒΥΚ/ΕΛΚΕΘΕ).

14:35-15:00: "Για μια νέα πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας", καθηγηγής Κώστας Φωτάκης, αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας.

15:00-15:30:"Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες του Πακέτου Γιούνκερ", καθηγητής Παναγιώτης Αργυράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

15:30-16:00: Παρουσίαση της πρότασης "Crete Innovation Initiative"

δρ Μαρία Μακριδάκη, ΙΤΕ/ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ.

16:00-17:00: Ανοικτή συζήτηση με τη συμμετοχή του κοινού.   

Σχόλια