Ειδήσεις

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου του Προεδρείου του ΕΛΚ

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ συζήτησαν δύο μείζονος σημασίας ζητήματα για την ΕΕ, την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και την πολιτική εμπορίου της ΕΕ με έμφαση στην Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP).

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης στην παρέμβασή του υπογράμμισε πως «η πολιτική βούληση για την επίλυση του ζητήματος των μεταναστευτικών ροών πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις. Που θα διακρίνονται ιδίως από την αλληλεγγύη τους προς τα κράτη που αποτελούν χώρες- σύνορα της Ευρώπης τονίζοντας το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου όπως η Ελλάδα και η Ιταλία», είπε.

Τόνισε πως «η παράτυπη μετανάστευση είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να καταπολεμηθεί στη ρίζα του. Στις χώρες προέλευσης. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις της Frontex και τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου με ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας με χώρες όπως η Λιβύη και η Συρία, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνογνωσίας και της ενίσχυσης των ικανοτήτων φύλαξης των συνόρων των χωρών αυτών».

Αναφορικά με τη διατλαντική διάσταση της πολιτικής εμπορίου της ΕΕ και ιδιαίτερα τη σημασία της TTIP, οι ευρωβουλευτές του ΕΛΚ συμφώνησαν ότι η σύναψη της συμφωνίας θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και θα επιτρέψει την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της διατλαντικής αγοράς.

Ο κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε ότι η εξάλειψη των δασμών σε βιομηχανικά αγαθά, καθώς και οι σημαντικές μειώσεις δασμών σε αγροτικά προϊόντα  θα ωφελήσουν την αγορά, όμως σε κάθε περίπτωση η ΕΕ πρέπει να στοχεύσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Τόνισε επίσης την ανάγκη περισσότερης διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του αναγκαίου δημοκρατικού ελέγχου.

Σχόλια