Ειδήσεις

Ημερίδα για του στόχους των ΕΤΑΚ από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ημερίδα για την παρουσίαση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας στο Μέσα Κατσαμπά - Ηράκλειο, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - "ΔΗΜΗΤΡΑ" (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Εργων Καινοτομίας" (ΑγροΕΤΑΚ) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Στο πλαίσιο της Πράξης "ΑγροΕΤΑΚ" χρηματοδοτούνται συνολικά 161 έργα ΕΤΑΚ που υλοποιούνται στις υποδομές του ΕΛΓΟ - "ΔΗΜΗΤΡΑ". Σκοπός της υλοποίησης των έργων αποτελεί η ενδυνάμωση, η βελτίωση της ποιότητας και ο εκσυγχρονισμός της εργασίας σε όλα τα επίπεδα του πρωτογενούς τομέα της αγροτικής οικονομίας με την ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας/τεχνολογίας καθώς και πρακτικών εφαρμογών έρευνας.

Η υλοποίηση των έργων αυτών στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη της ζητούμενης καινοτομίας όσο και στην ενσωμάτωσή της στην παραγωγική διαδικασία μέσω της επιμόρφωσης, με τα αποτελέσματα αυτών, 4.900 τελικών ωφελούμενων της παραγωγικής βάσης του συνόλου της χώρας.

Τα 17 ΑγροΕΤΑΚ που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης αφορούν σε όλους τους σημαντικούς κλάδους της Φυτικής Παραγωγής του νησιού, αμπέλι, κηπευτικά και ελιά συμπεριλαμβανομένου του ελαιολάδου και της διαχείρισης υπολειμμάτων ελαιουργείων και θα παρουσιαστούν σε μορφή εικονογραφημένης παρουσίασης κατά τη διάρκεια της ημερίδας.

Την ημερίδα θα χαιρετίσει η αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Πρωτογενούς Τομέα κ. Θεανώ Βρέντζου, η οποία θα αναφερθεί στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για τον Πρωτογενή Τομέα. Στα πλαίσια της ημερίδας ομιλίες θα δώσουν στελέχη του ΕΛΓΟ - "ΔΗΜΗΤΡΑ", της Περιφέρειας Κρήτης, του δικτύου "Πράξις", ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ν. Καλογεράκης και ο αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας κ. Ν. Μυρτάκης.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή Τράπεζα όπου θα μιλήσουν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων καθώς επίσης επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ελαιοκομία» όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους αντίστοιχους ωφελούμενους ΑγροΕΤΑΚ για τους στόχους των έργων τους και τα πιο πρόσφατα αποτελέσματά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Δρ Α. Τσαγκαράκου, EΛΓΟ - "ΔΗΜΗΤΡΑ", τηλ.: 2810/302.315.

Το πρόγραμμα:

Σχόλια