Ειδήσεις

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τα εργατικά ατυχήματα στη ΔΕΗ

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα τη διαχείριση θεμάτων αναφορικά με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες των εργαζομένων στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης (Ηρακλείου), Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης (Λασιθίου) και Ευστάθιος Λεουτσάκος (Α' Πειραιώς & Νήσων).

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, στο νομό Ηρακλείου τα τελευταία τέσσερα χρόνια προκλήθηκαν τρία θανατηφόρα ατυχήματα, εκ των οποίων το ένα αφορούσε άμεσα εργαζόμενο της ΔΕΗ Α.Ε. και τα δύο σε εργολάβο της ΔΕΗ Α.Ε.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η Επιτροπή Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων συνεδρίασε για τελευταία φορά στα μέσα του έτους 2012 και οι υποθέσεις χαρακτηρισμού που εκκρεμούν αφορούν από το έτος 2008 και εντεύθεν.

Με την ερώτησή τους οι βουλευτές ζητούν τη συγκρότηση της Επιτροπής Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών και τη δρομολόγηση του χαρακτηρισμού αρκετών περιπτώσεων ατυχημάτων θανατηφόρων και άλλων περιπτώσεων επαγγελματικών ασθενειών, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, ως εργατικών ατυχημάτων.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. Πρωτ. 4012/27-10-2014 ερώτησης, η οποία κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου - επί της οποίας ακολούθησε η υπ' αριθμ. Πρωτ Φ 90022/21710/1443 απάντηση - κρίνουμε απαραίτητη την επαναφορά της ερώτησης σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες των εργαζομένων στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), καθώς το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του Κανονισμού Ασφαλίσεως Προσωπικού ΔΕΗ, ο χαρακτηρισμός της ανικανότητας για εργασία των ασφαλισμένων στη ΔΕΗ Α.Ε., αν οφείλεται ή όχι σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, εναπόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο (πρώην Συμβούλιο Ασφάλισης) αφού προηγουμένως λάβει υπόψη του το σχετικό πόρισμα που υποβάλλεται για κάθε ατύχημα από την Τριμελή Επιτροπή Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων ( Ε.Ε.Ε.Α.).

Η εν λόγω Τριμελής Επιτροπή αποτελείται από ανώτερο διοικητικό υπάλληλο της υπηρεσίας, από δικηγόρο που ασχολείται με ασφαλιστικά θέματα και από ένα γιατρό της υπηρεσίας, μέλος της οικείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΠΥΕ).

Η αρμοδιότητα αυτή διεκπεραίωσης των εργατικών ατυχημάτων της ΔΕΗ Α.Ε. ανήκει στη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε., και στη μετεξέλιξη αυτής σε ΝΠΔΔ ( ΟΑΠ /ΔΕΗ - Ν 2773/99, Άρθρο 34) και εν συνεχεία στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) σύμφωνα με το Ν. 3655/2008.

Με την ένταξη του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. στον ΕΟΠΥΥ, δυνάμει του άρθρου 42 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α-89), καθώς και τη μεταφορά του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, σταμάτησε η λειτουργία της Τριμελούς Επιτροπής.

Τέλος με την ΚΥΑ Φ. 80000/28375/1942/ΦΕΚ 38/14-1-2013 στο οργανόγραμμα του ΤΑΥΤΕΚΩ δεν προβλέπεται η αρμοδιότητα διαχείρισης των εργατικών ατυχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στο νομό Ηρακλείου τα τελευταία τέσσερα χρόνια προκλήθηκαν τρία θανατηφόρα ατυχήματα, εκ των οποίων το ένα αφορούσε άμεσα εργαζόμενο της ΔΕΗ Α.Ε. και τα δύο σε εργολάβο της ΔΕΗ Α.Ε.

Επειδή, η Επιτροπή Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων συνεδρίασε για τελευταία φορά στα μέσα του έτους 2012 και οι υποθέσεις χαρακτηρισμού που εκκρεμούν αφορούν από το έτος 2008 και εντεύθεν

Επειδή στον όμιλο ΔΕΗ υπάρχουν σε εκκρεμότητα πολλές περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων καθώς και αρκετές περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών, για τα οποία καθυστερεί ο χαρακτηρισμός ως εργατικά ατυχήματα

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί:

Πότε θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων και Επαγγελματικών ασθενειών και θα δρομολογηθεί ο χαρακτηρισμός τους ως εργατικά ατυχήματα, αρκετών περιπτώσεων ατυχημάτων θανατηφόρων και άλλων περιπτώσεων επαγγελματικών ασθενειών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια;».

Σχόλια