Ειδήσεις

Μαλεβίζι: Αιτήσεις για ένταξη στο νόμο ανθρωπιστικής κρίσης

Πανέτοιμα είναι τα Κ.Ε.Π. στο Μαλεβίζι για να δεχτούν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων να ενταχθούν στο νόμο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπ. αρ. ΟΙΚ.494/7-4-2015 (ΦΕΚ 577 /Β/ 9-4-2015 ΚΥΑ) εξειδίκευσης των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών υλοποίησης των παροχών των άρθρων 1-3 του νόμου για την ανθρωπιστική κρίση, ισχύουν τα παρακάτω:

Τρόποι υποβολής της αίτησης:  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με δύο τρόπους:

• Ιδιωτικά με τη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (Username-Password) του συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

• Μέσω των ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογενειακή κατάσταση

Ετήσιο εισόδημα

• Μεμονωμένο άτομο

2.400 €

• Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος

3.600 €

• Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλοςM ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη

4.200 €

• Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη

4.800 €

• Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη

5.400 €

• Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη

6.000 €

Συγχρόνως, δε θα πρέπει να έχουν:

• Ακίνητη περιουσία αξίας 90.000 € αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 € για κάθε ενήλικο μέλος, μέχρι τις 200.000 €.

• Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από το εισοδηματικό όριο της κατηγορίας τους, δηλαδή:

Οικογενειακή κατάσταση

Συνολικό ύψος καταθέσεων

• Μεμονωμένο άτομο

4.800 €

• Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος

7.200 €

• Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη

8.400 €

• Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη

9.600 €

• Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη

10.800 €

• Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη

12.000 €

Έτος εισοδήματος: 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013)

• Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.

• Δε λαμβάνεται υπόψη, ούτε δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος.

• Στο εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα κ.λπ., εκτός από: διατροφές ανηλίκων τέκνων, επίδομα αναδοχής, εξωιδρυματικά επιδόματα, επιδόματα αναπηρίας.

Δε δικαιούνται καμία παροχή άτομα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα "Στέγαση και Επανένταξη" ή φιλοξενούνται σε ιδρύματα.

Δε δικαιούνται παροχή ρεύματος άτομα που φιλοξενούνται.

Δε δικαιούνται επίδομα ενοικίου όσοι:

• διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στα όρια του νομού στον οποίο ζουν μονίμως,

• παίρνουν επίδομα ενοικίου από άλλο φορέα

• ενοικιάζουν κατοικία από συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Οι παροχές

Οι παροχές προς όσους ενταχθούν στο νόμο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης είναι:

α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής στην κύρια κατοικία και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετραμηνία).

β. Επίδομα ενοικίου: 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως.

γ. Επιδότηση σίτισης: δίνεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα. Κάθε μήνα η κάρτα πιστώνεται με το δικαιούμενο από κάθε άτομο ή οικογένεια ποσό (70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως).

Σχόλια