Ειδήσεις

Το "Σύγχρονο σχολείο" στο συνέδριο του ΙΑΚΕ στο Ηράκλειο

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ) διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα "Το Σύγχρονο Σχολείο μέσα από το πρίσμα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική" που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 24-26 Απριλίου στο Ηράκλειο.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και οργανώνεται με τη στήριξη των Δήμων Ηρακλείου και Μινώα-Πεδιάδος και θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο "Ατλαντίς" κατά τις παραπάνω ημερομηνίες από τις 8:30 το πρωί έως και τις 9:30 το βράδυ.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που έγινε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για θέματα Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Παναγιώτη Σημανδηράκη, και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΑΚΕ, παρουσιάστηκε ο σκοπός και η θεματολογία του συνεδρίου. Συγκεκριμένα τα μέλη της διοίκησης του ΙΑΚΕ, η πρόεδρος Ελένη Μαράκη, ο αντιπρόεδρος Μανόλης Μπελαδάκης, η γ.γ. Μαρία Καδιανάκη, ο ταμίας Χρήστος Ντρουμπογιάννης, και τα μέλη Γιώργος Στριλιγκάς, Γιάννης Τζωρτζάκης και Μαρία Δρακάκη παρουσίασαν τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου που είναι:

- Δημιουργικότητα και Εκπαίδευση

- Δημιουργικότητα και Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση

- Διαπολιτισμική Αγωγή

- Διδακτική Μεθοδολογία (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα)

- Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες

- Εκπαίδευση Ενηλίκων - Διά Βίου Μάθηση

- Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

- Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

- Εκπαιδευτική Έρευνα

- Εκπαιδευτική Πολιτική (οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης)

- Εκπαιδευτική Ψυχολογία (μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική)

- Εφαρμογές των Τ.Π.Ε. για την εκπαίδευση

- Ιστορία της Εκπαίδευσης

- Καινοτομίες στην Εκπαίδευση

- Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

- Πολιτισμός και Εκπαίδευση

- Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης.

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάχης Κρήτης για θέματα Παιδείας Παναγιώτης Σημανδηράκης, «η Περιφέρεια Κρήτης "αγκαλιάζει" τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Ο διάλογος που θα αναπτυχθεί εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας και η δυνατότητα που δίνει τα εξαγόμενα συμπεράσματα να εφαρμοστούν στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Περιφέρεια Κρήτης προσβλέπει και "επενδύει" στις συνέργειες μεταξύ των εκπαιδευτικών και της Πανεπιστημιακής-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για την εκπαιδευτική διαδικασία στο νησί μας».

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΙΑΚΕ Ελένη Μαράκη υπογράμμισε ότι στο συνέδριο έχουν δηλώσει συμμετοχή ως εισηγητές 196 ερευνητές, επιστήμονες, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και διδάκτορες, με σκοπό να αναπτύξουν διάλογο για την έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές εκπαιδευτικών πολιτικών, για τη διδασκαλία και τη μάθηση. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας να δίνονται τέτοιες ευκαιρίες για τη διάχυση των επιστημονικών γνώσεων, καινοτόμων προσεγγίσεων και καλών πρακτικών για τη δημιουργία κινήτρων και προϋποθέσεων για ενεργητική και δημιουργική μάθηση, απόκτηση δεξιοτήτων και συνεργασία για αποτελεσματική διδασκαλία», τόνισε και πρόσθεσε: «Η εκπαίδευση, η μόρφωση, η παιδεία, καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα, τη συνείδηση και τις συμπεριφορές των ανθρώπων και επηρεάζουν όλες τις κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες τους ατομικές ή συλλογικές. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές που διαμορφώνουν τον εκπαιδευτικό χάρτη και αξιοποιώντας ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με μια σειρά από επιστημονικά πεδία και κλάδους, θα αναπτυχθεί γόνιμος προβληματισμός και θα γίνουν προτάσεις στο πλαίσιο των νέων προοπτικών για το σύγχρονο σχολείο».

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε. iake.weebly.com.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου:

Σχόλια