Ειδήσεις

Ημερίδα για τα χημικά προϊόντα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Τo Επιμελητήριο Ηρακλείου και η Ένωση Ελλήνων Χημικών-Παράρτημα Κρήτης διοργανώνουν ημερίδα με θέμα "Κανονισμός CLP: Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις" την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα "Καστελλάκη" του Επιμελητηρίου.

Ομιλητές θα είναι οι Γιώργος Αντωνογιαννάκης, χημικός, μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Μανώλης Φθενάκης, χημικός, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Η είσοδος στην ημερίδα θα είναι ελεύθερη.

Σημειώνεται ότι ο CLP είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων. Ο κανονισμός CLP αντικαθιστά τις προγενέστερες οδηγίες για τις επικίνδυνες ουσίες και την οδηγία για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα, τροποποιώντας το παλαιό σύστημα ταξινόμησης των χημικών ουσιών.

Μετά την 1η Ιουνίου 2015, όλα τα μείγματα πρέπει να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP. Η χρήση των παλαιών ταξινομήσεων, ετικετών και συσκευασιών δε θα επιτρέπεται πλέον.

Σχόλια