Ειδήσεις

"Ποτάμι" και πρυτάνεις κατά πολυνομοσχεδίου εκπαίδευσης

Φωτιές ανάβει το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία. Οι πρυτάνεις ζητούν αναστολή της ψήφισής του μέχρι να προλάβουν να διαβουλευτούν, ενώ σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί ο επικεφαλής του "Ποταμιού" Σταύρος Θεοδωράκης.

Σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο αναχρονιστικό. Εκτιμά πως θα γυρίσει το εκπαιδευτικό σύστημα μισό αιώνα πίσω και πως θα παραδώσει τα πανεπιστήμια και πάλι στις δυναμικές μειοψηφίες...

Όπως αναφέρει στο κείμενο της ερώτησής του ο κ. Θεοδωράκης, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, «η κυβέρνηση φέρεται να προωθεί σειρά αναχρονιστικών ρυθμίσεων που θα γυρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα και την ανώτατη εκπαίδευση, μισό αιώνα πίσω. Είναι κάτι που ίσως ικανοποιεί το παλαιοκομματικό πανεπιστημιακό κατεστημένο, τις μειοψηφικές κομματικές παρατάξεις και τα συμφέροντα που θέλουν να ελέγξουν τα Ανώτατα Ιδρύματα, αλλά είναι σε απόλυτη αντιδιαστολή με τις ακαδημαϊκές πρακτικές των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων».

Συγκεκριμένα, κατά τον επικεφαλής του Ποταμιού:

«* Καταργεί την ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία εξασφαλίζει τη μαζική συμμετοχή των πανεπιστημιακών στην ανάδειξη των διοικήσεων. Παραδίδουν ξανά, έτσι, οι υπουργοί σας τις διαδικασίες στις "δυναμικές μειοψηφίες" που προσπαθούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, παίρνοντας ενίοτε τις κάλπες στο σπίτι τους.

* Καταργεί τα Συμβούλια Ιδρυμάτων, χωρίς καμία αξιολόγηση της προσφοράς και του έργου των σημαντικών καθηγητών που έσπευσαν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στα ελληνικά Ιδρύματα.

* Επαναφέρει τη συμμετοχή των κομματικών παρατάξεων στα συλλογικά όργανα (Σύγκλητο, Κοσμητεία κ.λπ.), επαναφέρει δηλαδή την κομματοκρατία στη διοίκηση των πανεπιστημίων.

* Επαναφέρει τον πρωτοφανή παγκοσμίως θεσμό του "αιώνιου φοιτητή" (οι οποίοι μάλιστα θα αποφασίζουν και για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου!) με αποτέλεσμα τη "νόθευση" του πραγματικού φοιτητικού πληθυσμού και της αντίστοιχης χρηματοδότησης των πανεπιστημίων».

Πρυτάνεις

Από την πλευρά τους οι πρυτάνεις θεωρούν ότι το σχέδιο νόμου συνιστά μεγάλης έκτασης αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των πανεπιστημίων. Τέτοιες αλλαγές προϋποθέτουν διάλογο, ενδελεχή σχεδιασμό και ευρεία συναίνεση, κατά τη γνώμη τους... Όμως, επειδή το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επείγουσες διατάξεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρόκειται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, μετά από μια σύντομη κοινωνική διαβούλευση.

Οι πρυτάνεις της χώρας θεωρούν ότι τα θέματα των πανεπιστημίων, λόγω της σημασίας και σοβαρότητας των προτεινόμενων αλλαγών, θα πρέπει να διαχωριστούν από τα επείγοντα θέματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να συμπεριληφθούν σε χωριστό σχέδιο νόμου, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος διαβούλευσης. Με αυτήν τη στόχευση, συγκαλούν έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων το Σάββατο 25 Απριλίου στην Αθήνα.

Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια