Ειδήσεις

Συνεδριάζε την Παρασκευήι το Δ.Σ. Κισσάμου

Με είκοσι δύο συνολικά θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή 24 Απριλίου και ώρα 8 το βράδυ, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:  

1. Παραχώρηση χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Κουκουναράς στον Πολιτιστικό Σύλλογο.

2. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

3. Απευθείας παραχώρηση αιγιαλού της παραλιακής ζώνης του Δήμου στην "Δήμος Κισσάμου Ακίνητα Μονομετοχική Α.Ε.".

4. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2015.Θέσεις υδρονομικών οργάνων Τοπικών Κοινοτήτων.

5. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες.

6. Αλλαγή εκπροσώπου του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Β/θμιας Εκπ/σης στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

7. Διάθεση παλαιού χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου.

8. Διαμόρφωση πρότασης για την διασύνδεση των αγωγών εισόδου-εξόδου της Λιμνοδεξαμενής Έλους.

9. Έκφραση γνώμης επι της Μ.Π.Ε. που αφορά το δρόμο Καλουδιανά-Τοπόλια-Μύλοι-Ελος-Βάθη-Χρυσοσκαλίτισσα (Έργο Δ.Τ.Ε Χανίων).

10. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου "Αποπεράτωση δεξαμενής Δραπανιά".

11. Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου "Βελτίωση αντλιοστασίων (πρώην Δήμου Μηθύμνης)".

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου "Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Μπάλο".

13. Διαγραφή χρέωσης λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης. (Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας).

14. Συνδρομή του Δήμου για το Πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες".

15. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με ΔΗΠΕΘΕΚ έτους 2015.

16. Συμπλήρωση της υπ. αρ. 156/2014 απόφασης Δ.Σ. (Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Προγραμματική Σύμβαση με την Ι.Μ.Κ.&Σ.).

17. Ορισμός ελεγκτών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2015.

18. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015 (Απόφαση 34/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

19. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

20. Έγκριση προμηθειών Δήμου έτους 2015

21. Δημιουργία υδατοδρομίου στο Λιμάνι Καβονησίου.

22. Ενημέρωση Δ.Σ για τον προϋπολογισμό έτους 2015 της Δημοτικής Μονομετοχικής Α.Ε.

Σχόλια