Ειδήσεις

Καμία επίπτωση για τους πελάτες της Παγκρήτιας

Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις για τους πελάτες της Παγκρήτιας Τράπεζας από τη μεταβίβαση σε συστημικό σχήμα της Πανελλήνιας Τράπεζας.

Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Παγκρήτιας, η οποία έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης για τη μεταβίβαση της Πανελλήνιας Τράπεζας σε συστημικό σχήμα, η Παγκρήτια Τράπεζα ενημερώνει τους συνεταίρους και πελάτες της ως ακολούθως:

Είναι γνωστό ότι η Πανελλήνια αναζητούσε τα τελευταία χρόνια επενδυτές για την ανακεφαλαιοποίησή της. Οι μέτοχοί της - Συνεταιριστικές Τράπεζες - ορθά και κατά προτεραιότητα επέλεξαν να στηρίξουν κεφαλαιακά τις δικές τους τράπεζες.

Η λύση που δόθηκε με τη συγκεκριμένη απόφαση των εποπτικών Αρχών διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, τις καταθέσεις και τις θέσεις εργασίας.

Σε ό,τι αφορά την Παγκρήτια Τράπεζα, η εξέλιξη αυτή δεν επιφέρει επιπτώσεις στη λειτουργία της καθότι:

- Η Τράπεζα έχει αποσβέσει σταδιακά το σύνολο της συμμετοχής της στην Πανελλήνια.

- Η οργάνωση και τα υφιστάμενα συστήματα της Παγκρήτιας καλύπτουν με επάρκεια τα υποστηρικτικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονταν από την Πανελλήνια».

Σχόλια