Ειδήσεις

Dp Studies: Παρατείνεται το παράβολο των 25€ για εξετάσεις

Μέχρι τέλη Αυγούστου παρατείνεται η προθεσμία στο παράβολο των 25€ για το πιστοποιητικό της ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, όπως ενημερώνουν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης dp studies, έπειτα και από σχετική ενημέρωση της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και του Τμήματος Φυτοπροστ/κων & Βιοκτόνων Προϊόντων.

Μετά από ανακοίνωση της παραπάνω Δ/νσης, τέθηκε σε εφαρμογή η ψηφιακή υπηρεσία για τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, ενώ στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι παίρνει παράταση το χαμηλό παράβολο για τις εξετάσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α'8) (τέλους εξέτασης) ορίζεται ως εξής:

Α) Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2015, το ανωτέρω τέλος εξέτασης ορίζεται σε 25 ευρώ.

Β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το ανωτέρω τέλος εξέτασης ορίζεται σε 50 ευρώ».

Να υπενθυμίσουμε ότι, με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013(ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).

Από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η χρήση ή η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες και οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων δε θα μπορούν χωρίς πιστοποιητικό να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης dp studies είναι πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το προαναφερθέν παράβολο στο ΥΠ.Α.Α.Τ.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο.

Εκπαίδευση

Για την επιτυχία των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις απόκτησης του Πιστοποιητικού το dp studies διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης που καλύπτουν την ύλη των παραπάνω εξειδικευμένων γνώσεων.

Μπορείτε να συμμετέχετε στα σεμινάρια με τις εξής μεθόδους:

α. Με χρήση ειδικής πλατφόρμας κατάρτισης, μέσω Internet από το σπίτι, όπου εμπεριέχεται όλη η ύλη και οι σχετικές ερωτήσεις εξετάσεων και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προετοιμαστεί στο χώρο του, όλο το 24ωρο, στο δικό του ρυθμό και χρόνο

ή

β. Με φυσικό τρόπο εκπαίδευσης σε αίθουσα με καθηγητή, παρακολουθώντας μαθήματα σε ειδικά τμήματα που διοργανώνει το dp studies.

Δηλώσεις συμμετοχών

Για συμμετοχή στα σεμινάρια και στις εξετάσεις πιστοποίησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το dp studies στα τηλέφωνα 2810.313.603, 2810.288.569 και 2810.285.627.

Εναλλακτικά μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του dp studies στη διεύθυνση: www.dpstudies.gr.

Σχόλια