Ειδήσεις

Ιεράπετρα: Αγρότης έσωσε τα περιουσιακά του στοιχεία

Προσωρινή διαταγή εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας για αγρότη οικογενειάρχη από την Ιεράπετρα, έγγαμο πατέρα δύο τέκνων, με συνολική οφειλή 37.878,42 ευρώ σε μία τράπεζα και με ορισθείσα καταβολή 80 ευρώ μηνιαία δόση, για την ικανοποίηση της απαίτησης της μοναδικής πιστώτριας τράπεζας, μέχρι την επανασυζήτηση της αίτησης, η ημερομηνία συζήτησης ορισθείσα η 24-02-2017.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή, τη στήριξη, συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης, του δανειολήπτη-μέλους της, στον 3869/2010, πρόκειται για δανειολήπτη, ο οποίος είναι αγρότης στο επάγγελμα, με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 1.000,00 ευρώ.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση το μηνιαίο εισόδημα, που διαθέτει η οικογένεια είναι 1.000,00 ευρώ. Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, φτάνει κατά τη δική της εκτίμηση, στα 800 ευρώ. Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο ίδιος είναι μόνο ένα Ι.Χ.

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας Κρήτης, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1, 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής δανειολήπτης, πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

1) Δέχεται το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.

2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του οφειλέτη, μέχρι την επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής, ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης η 24η-02-2017.

3) Διατάσσει τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, μέχρι την επανασυζήτηση της αίτησης.

4) Ορίζει την καταβολή μηνιαίως, 80 ευρώ, μέχρι την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία με τη συνδρομή της, βοήθησε το μέλος της, στην ένταξη στο ν. 3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε, η απόφαση αυτή θεωρείται, μία Προσωρινή Διαταγή, η οποία "ανακουφίζει" τον οικογενειάρχη δανειολήπτη, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010), καθώς ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια του αγρότη, δέχτηκε την αίτησή του, χορηγώντας του Προσωρινή Διαταγή με απανασυζήτηση της αίτησης.

Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.: 28210/923.06, 28210/926.66 και 28420/201.40.  

Σχόλια