Ειδήσεις

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο… μικροσκόπιο

Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα γίνει σε θεματικό εργαστήριο που διοργανώνει η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή "Πλοηγός" (πρώην ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης) την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 στις 5:30 μ.μ., στην αίθουσα της Ένωσης Ξενοδοχείων Νομού Ηρακλείου (Αθηνάς 18), στο Ηράκλειο.

Το θεματικό εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της εργοδοτικής συμβουλευτικής της Πράξης "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες Δήμου Ηρακλείου" της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου".

Εισηγητές θα είναι ο οικονομολόγος και διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας Μιχάλης Ζάνος και η δικηγόρος Σοφία Βαμβακίδου. Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες γενικά για τον ορισμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και θα εξηγήσουν ποια είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στις επιχειρήσεις. Ο κ.Ζάνος θα αναλύσει τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία που πρέπει να εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση καλών και κακών παραδειγμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα διεθνή πρότυπα που μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις.

Το ενημερωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε εργοδότες και γενικότερα εκπροσώπους επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να απασχολήσουν ωφελούμενους του προγράμματος, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η εγγραφή στο θεματικό εργαστήριο είναι δωρεάν και σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετικό εγχειρίδιο.

Σχόλια