Ειδήσεις

Δ. Πλατανιάς: Υποβολή αιτήσεων μίσθωσης παραλίας

Αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για μίσθωση παραλίας, οι οποίοι έχουν όμορες ξενοδοχειακές-λοιπές επιχειρήσεις, για την περίοδο 2015 έως την 24/4/2015, θα δέχεται ο Δήμος Πλατανιά με βάση τις διατάξεις του αριθ. 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07.04.2015(ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β').

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για ξενοδοχεία:

1) Αίτηση

2) Σήμα ΕΟΤ

3) Θεωρημένο έγγραφο με τον αριθμό των κλινών της επιχείρησης βάση ΕΟΤ

4) Δημοτική ενημερότητα

Δικαιολογητικά για λοιπές επιχειρήσεις:

1) Αίτηση

2) Άδεια λειτουργίας

3) Δημοτική ενημερότητα

Οι τιμές ορίζονται σύμφωνα με την υπ' αρ. 19/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ότι σε περίπτωση που τοποθετήσουν ομπρέλες χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια από τον Δήμο, θα υποστούν τις νόμιμες κυρώσεις και πρόστιμα.

Για πληροφορίες:

Στέφανος Χατζηδάκης: 2821340010.

Κατερίνα Ελληνάκη: 2821340024.

Σχόλια