Ειδήσεις

Ξεκινά η τελική διαβούλευση για το χωροταξικό σχεδιασμό

Την τελική πρόταση της αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) απέστειλε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) στην Περιφέρεια Κρήτης για τελευταίο κύκλο διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία πριν την οριστική του έγκριση.

Η φάση αυτή (Β1 φάση) που αποτελεί και το στάδιο των προτάσεων του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης περιλαμβάνει:

1. Την αναθεώρηση-εξειδίκευση του ισχύοντος Περιφερειακού Πλαισίου, με κύριους στόχους (1) να αναθεωρηθούν οι κατευθύνσεις του, όπου βάσει της αξιολόγησης κριθεί αναγκαίο, (2) να δοθεί έμφαση στη νέα διοικητική γεωγραφία και (3) στα πεδία των νεότερων πολιτικών (κλιματική αλλαγή, τοπίο, ΑΠΕ, οικονομική συγκυρία, βιοποικιλότητα, εδαφική συνοχή, θαλάσσια χωροταξία, κ.ά.),

2. Την εισηγητική έκθεση και το σχέδιο αναθεώρησης-εξειδίκευσης του ισχύοντος Περιφερειακού Πλαισίου Κρήτης και

3. Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την 107017/2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1225/Β).

Η Περιφέρεια θα θέσει το προσεχές διάστημα σε δημόσια διαβούλευση όλα τα στοιχεία της οριστικής Μελέτης (κείμενα-χάρτες) της B.1 Φάσης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση όλων των κοινωνικών φορέων, των υπηρεσιών και των πολιτών της Κρήτης καθώς και σειρά παρουσιάσεων της πρότασης της ομάδας μελέτης. Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί με τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αναθεώρησης του υφιστάμενου ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης έχει ξεκινήσει από το Μάιο του 2012 με ανάθεση από το ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΑΠΕΝ) σε ομάδα μελετητών. Το πλαίσιο αυτό (ΠΠΧΣΑΑ) αποτελεί ένα θεμελιώδες ζήτημα και είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την ισόρροπη κατανομή των δραστηριοτήτων στο γεωγραφικό χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική συνοχή, η αντιμετώπιση των συγκρούσεων στις χρήσεις γης κ.λπ.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η Περιφέρεια Κρήτης, «η συγκυρία της ταυτόχρονης θεσμοθέτησης του ΠΠΧΣΑΑΚ με την έναρξη υλοποίησης του ΣΕΣ 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ) μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους, που προβλέπονται για το νησί μας τα επόμενα χρόνια».

Σχόλια