Ειδήσεις

ENISA: Νέος οδηγός ασφάλειας στο υπολογιστικό νέφος

Ένα νέο οδηγό ασφάλειας αλλά και ένα online εργαλείο ασφάλειας για τις ΜΜΕ όταν υιοθετούν υπολογιστικό νέφος, δημοσιεύει ο ENISAμε στόχο να τις βοηθήσει να αξιολογούν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες όταν αναπτύσσουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Το τελευταίο, ολοένα και συχνότερα είναι τα φαινόμενα παραβίασης των δεδομένων που διακινούνται με ανάλογο τρόπο γι' αυτό και οι εξειδικευμένοι επιστήμονες του οργανισμού, που εδρεύει στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ Κρήτης, δημοσιοποιεί εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για τη προστασία των δεδομένων, από κακόβουλες προθέσεις.

Ο οδηγός ασφάλειας για τις ΜΜΕ

Ο οδηγός αναδεικνύει τους έντεκα σημαντικότερους κινδύνους ασφάλειας και τις έντεκα σημαντικότερες ευκαιρίες ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι ΜΜΕ όταν παρέχουν μια υπηρεσία υπολογιστικού νέφους. Ένα σύνολο δώδεκα στοχευμένων ερωτήσεων ασφάλειας που συνδέονται με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ασφάλειας παρουσιάζονται ως "σκονάκι παροχής", για να δώσουν στις ΜΜΕ μια καθαρή εικόνα της υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους που παρέχουν.

Αυτά τα χαρακτηριστικά ενισχύονται από δύο παραδειγματικές περιπτώσεις χρήσης των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από τις ΜΜΕ: ως πελάτης και ως πωλητής που προσφέρει υπηρεσίες. Η έκθεση υποδεικνύει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε κάθε περίπτωση, και τις ερωτήσεις ασφάλειας που θα πρέπει να απευθύνουν οι ΜΜΕ στον πάροχο, ώστε να έχουν καλή κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης ασφάλειας.

Το εργαλείο ασφάλειας για τις ΜΜΕ

Το εργαλείο ασφάλειας για τις ΜΜΕ δρα υποστηρικτικά στην εφαρμογή του οδηγού ασφάλειας: χρησιμοποιώντας το εργαλείο, οι ΜΜΕ μπορούν να αξιολογήσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ανάλογα με τις απαιτήσεις τους, καθώς επίσης να δημιουργήσουν έναν εξατομικευμένο κατάλογο ερωτήσεων ασφάλειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την παροχή για συλλογή πληροφοριών που αφορούν τα υιοθετημένα μέτρα ασφάλειας. Το εργαλείο συμβάλλει στον υπολογισμό και την οπτικοποίηση των κινδύνων και των ευκαιριών. Τα αποτελέσματα του εργαλείου είναι εξατομικευμένα για την κάθε ΜΜΕ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας και τις εναλλακτικές που επιλέγονται στο εργαλείο. Αυτό το εργαλείο παρέχεται από τον ENISA για να υποστηρίξει τις ΜΜΕ να λάβουν μια ενημερωμένη απόφαση ως προς την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Ο Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, σχολιάζοντας την έκθεση αναφέρει: «Το υπολογιστικό νέφος έχει γίνει πια η ραχοκοκκαλιά της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ. Με αυτό το εργαλείο, ο ENISA έχει στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ να επωφεληθούν ως πελάτες από την υιοθέτηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με οικονομικά επωφελή τρόπο, ενώ συγχρόνως να κάνουν χρήση των χαρακτηριστικών αυξημένης ασφάλειας, ελαχιστοποιώντας την έκθεση σε απειλές».

Ο οδηγός ασφάλειας για τις ΜΜΕ έχει δημιουργηθεί σε στενή συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του ENISA για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα στο υπολογιστικό νέφος, ενώ ακολουθεί την Αξιολόγηση του ENISA σχετικά με τους κινδύνους του υπολογιστικού νέφους για τις ΜΜΕ και το Πλαίσιο διασφάλισης του ENISA. Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες έχουν διασταυρωθεί και αναθεωρηθεί εκτεταμένα από εμπειρογνώμονες του αντικειμένου.

Για την πλήρη έκθεση, δείτε εδώ

Για το εργαλείο ασφάλειας για τις ΜΜΕ, δείτε εδώ

Σχόλια